HomeAuthorSF Admin, Tác giả tại Strategic Foresight

31/12/2021
CẦN TUYỂN: Chuyên viên Phát triển Quy trình Sản xuất

Vị trí 1: Manufacturing Process Analyst (chuyên viên) Vị trí 2: Manufacturing Process Engineer (chuyên gia) Strategic Foresight tìm kiếm nhân sự tài năng cho Nhóm dự án chuyên về PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH SẢN XUẤT. Nhóm dự án này trực thuộc Ban phát triển dự án đầu tư, có nhiệm vụ làm việc &...

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) Tác giả Bằng độc quyền sáng chế: Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu là lõi ngô. Tác giả Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Thiết bị hóa khí liên tục có bộ phận hồi lưu nhiệt thải sử dụng các phụ phẩm...

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) 2018: Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier. 2017: Theoretical and Experimantal Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer. 2009: Experimental Investigations of Extracted Rapeseed Combustion Emissions in a Small Scale Stationary Fluidized Bed Combustor. 2008: The Present...

25/11/2021
Tái cấu trúc & Vực dậy doanh nghiệp

Doanh nghiệp, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển luôn phải đối đầu với những rủi ro không chỉ từ môi trường kinh doanh. Vấn đề quản trị doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lèo lái “Con thuyền doanh nghiệp” vượt sóng dữ, và nếu không được quản...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!