Giải cứu & vực dậy doanh nghiệp

Bước vào giai đoạn này, các báo cáo quản trị không còn thường xuyên và đúng hạn nữa. Các đơn hàng khẩn cấp chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng để sớm nhận được tiền, dẫn đến phá vỡ các kế hoạch sản xuất. Việc kiểm tra/kiểm soát chất lượng sản phẩm không còn thường xuyên nên hàng bị trả về và phải làm lại ngày càng nhiều. Hiệu quả sản xuất đi xuống nhanh bởi sự thiếu hụt nguyên vật liệu, và kế hoạch sản xuất thì liên tục bị thay đổi. Máy móc – thiết bị bị hỏng hóc thường xuyên vì không có kinh phí bảo trì hoặc thiếu phụ tùng thay thế… ??? Theo các thống kê quốc tế thị trong số các công ty bị phá sản cho thấ:

Chỉ có 10% bị thất bại vì các yếu tố khó khăn bên ngoài quá khắc nghiệt không thể nào gỡ được 50% trường hợp thất bại vì yếu tố bên ngoài, nhưng đều có thể được cứu sống nếu thành phần ban quản trị có năng lực khá hơn
Số còn lại, khoảng 40% là do các yếu tố bắt nguồn từ bên trong của doanh nghiệp

Nói cách khác, chính vấn đề quản lý giỏi hay không chịu trách nhiệm cho khoảng 90% sự sống còn của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng khủng hoảng (khó khăn nghiêm trọng) thì những phương thức quản trị bình thường không thể khắc phục được, mà phải cần đến những biện pháp và hành động đặc biệt. Chiến dịch này thường được giao cho một nhà quản trị nhiều kinh nghiệm có nhiệm vụ chặn đứng sự tụt dốc không phanh của doanh nghiệp và kinh doanh có lãi sau một thời gian ngắn. Tùy theo tình trạng và vị thế doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp thích hợp, đó có thể là kiểm soát tài chính, khai thông nguồn vốn, đánh giá lại mô hình kinh doanh, tổ chức lại đội ngū…

Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng chặn đứng sự tụt dốc, và kinh doanh có lãi sau một thời gian ngắn. Tùy theo tình trạng và vị thế doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp khẩn cấp thích hợp. Đó có thể là kiểm soát tài chính, khai thông nguồn vốn, tổ chức lại đội ngũ…

dịch vụ khác: