Kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp

“Những lỗi mà trước đây chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra và gây gián đoạn trong sản xuất, phân phối, nay trở nên thường xuyên hơn, điển hình hơn. Những sai sót về mặt chất lượng dẫn đến hàng tồn kho bị chất đống. Các khiếu nại của khách hàng thường xuyên hơn, doanh số không tăng nhưng biên lời gộp lại có dấu hiệu suy giảm. Việc suy giảm doanh số lặp lại qua nhiều tháng sau đó, tiền mặt thì trở nên eo hẹp, và tuy công ty vẫn thanh toán được các khoản tiền lương, nợ vay, nợ thuế… đến hạn, nhưng nợ của nhà cung cấp thì việc thanh toán có phần chậm trễ hơn…”. Một mô tả rất ngắn gọn giai đoạn “tiền khủng hoảng” của một Doanh nghiệp Vệt Nam.

Một công ty đang thành công và nếu bị lâm nguy, hiếm khi đi ngay đến chỗ phá sản, mà thường phải trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng khác nhau trong những khoảng thời gian nhất định. Một cảnh báo sớm và có hệ thống trên cơ sở một loạt những dấu hiệu bất ổn kể trên, sẽ giúp Ban giám đốc có những can thiệp kịp thời nhằm xử lý triệt để các vấn đề (trực tiếp hoặc gián tiếp) có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề là Ban giám đốc không thể nhận ra, hoặc không muốn thừa nhận đó là các đầu hiệu bất ổn, do đó họ cũng không sẵn sàng thực thi ngay những biện pháp cần thiết nhằm đưa công ty quay trở lại đúng lộ trình mà nó phải đi.

Kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, phân tích và chẩn đoán (đánh giá) sức khỏe tổng thể của một doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính, chỉ số hiệu quả hoạt động, chỉ số hiệu quả kinh doanh, các quá trình và quy trình kinh doanh…
Hoạt động Kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp luôn rất cần thiết khi doanh…………..

Nhiệm vụ của chúng tôi là thu thập thông tin, phân tích, và chẩn đoán sức khỏe tổng thể của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính, chỉ số hiệu quả hoạt động, chỉ số hiệu quả kinh doanh, các quá trình và quy trình kinh doanh…

dịch vụ khác: