Tái cấu trúc doanh nghiệp (BD03)

Tái cấu trúc không chỉ dành cho những công ty bị khủng hoảng về vấn đề tài chính, mà nó còn hữu ích trong việc xoay chuyển một công ty hoạt động kém hiệu quả trở nên hiệu quả hơn. Tùy theo mức độ điều chỉnh hoặc thay đổi chiến lược cho nhu cầu và mục tiêu hiện hữu của doanh nghiệp mà tên gọi cho từng cấp độ , phạm vi tái cấu trúc sẽ khác nhau như : tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc hoạt động, tái cấu trúc nguồn nhân lực, tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc hệ thống quản lý …

Để tái cấu trúc thành công một doanh nghiệp , sẽ mất khoảng bao lâu? Đây là một câu hỏi sai.

Câu hỏi đúng sẽ là, một CEO mới hay Công ty tư vấn tái cấu trúc sẽ có bao nhiêu thời gian dành cho nhiệm vụ này? Câu trả lời sẽ là, không quá lâu.
Thông thường, một cuộc tái cấu trúc sẽ bao gồm tuần tự 3 nhiệm vụ chủ chốt sau đây:

1. Chẩn đoán các vấn đề của doanh nghiệp
………………………….

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc cho các doanh nghiệp, và giải pháp “thuê ngoài tái cấu trúc” dành cho các tập đoàn theo đuổi chiến lược mua, bán, và sáp nhập công ty.

dịch vụ khác: