Cơ hội nghề nghiệpUncategorized @viCẦN TUYỂN: Giám đốc Thương hiệu & Phát triển Dịch vụ Tư vấn

21/11/2021by Finance SF0

Mục tiêu & Trách nhiệm

 • Phối hợp với Hội đồng tư vấn trong việc nghiên cứu, định vị & xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu “Strategic Foresight”, “đóng gói” các dịch vụ tư vấn chuyên trong lĩnh vực nông nghiệp của SF, bao gồm:

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

   1. Mô hình kinh doanh & Chiến lược phát triển
   2. Lập dự án đầu tư & Mô hình tài chính
   3. Phát triển quỹ đất nông nghiệp & Vùng trồng
   4. Ứng dụng & Chuyển giao công nghệ
   5. Thu xếp tài chính & Phát triển nguồn vốn

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP:

   1. Doanh nhân khởi nghiệp
   2. Doanh nghiệp ra biển lớn
   3. Doanh nhân sở hữu nhóm công ty/tập đoàn
   4. Cơ hội đầu tư & Tài trợ tài chính
 • Tìm kiếm, đánh giá, đàm phán và chọn lọc đối tác là ngân hàng thương mại trong việc hợp tác tài trợ tài chính (tín chấp) dành cho các khách hàng hiện hữu của ngân hàng (là doanh nghiệp SME lĩnh vực nông nghiệp) sử dụng các dịch vụ tư vấn cao cấp của SF dưới hình thức trả góp lãi suất 0%;
 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các kênh tương tác và hợp tác hiệu quả giữa SF với khách hàng/đối tác, và giữa SF với các chuyên gia trong mạng lưới tư vấn liên kết của SF;
 • Tổ chức nghiên cứu thị trường, tìm hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề trọng tâm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin tin cậy cho Hội đồng tư vấn thiết kế các gói dịch vụ tư vấn phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng;
 • Tổ chức tư vấn bước 1 nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các dịch vụ tư vấn của SF, thuyết phục khách hàng tin tưởng vào các giải pháp của SF, và chốt hợp đồng tư vấn;
 • Phát triển đội ngũ nhân sự “thực chiến”, quản lý mạng lưới tư vấn liên kết (Associate, Partners, ISP);
 • Tổ chức & quản lý đội ngũ chăm sóc khách hàng, xây dựng & phát triển mạng lưới quan hệ khách hàng là các tập đoàn, doanh nghiệp SME và doanh nhân khởi nghiệp;
 • Xây dựng & chịu trách nhiệm về ngân sách hoạt động của phòng Thương hiệu & Phát triển dịch vụ tư vấn.

Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm làm việc

 • Học vấn: Đại Học
 • Kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp/tổ chức:
  • Ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán
  • Tập đoàn đa quốc gia
  • Công ty tư vấn, công ty kiểm toán
  • Cơ quan báo chí về kinh tế, nông nghiệp hoặc đầu tư

Ngoài CV, ứng viên được yêu cầu viết một Thư ngỏ ỨNG TUYỂN cho vị trí của mình, đồng thời tự giới thiệu về bản thân, chỉ rõ năng lực tốt nhất và kinh nghiệm có liên quan (hoặc cần thiết) cho vị trí mà mình đang muốn ứng tuyển.

TẤT CẢ CÁC HỒ SƠ ĐỀU ĐƯỢC BẢO MẬT

Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021

Tải về: Thông báo tuyển dụng Giám đốc thương hiệu & phát triển dịch vụ tư vấn

Finance SF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!