HomeCategoryCơ hội nghề nghiệp

05/02/2022
THƯ MỜI HỢP TÁC: Chuyên gia Phát triển Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ứng viên: Tìm kiếm, đánh giá, đàm phán và chọn lọc đối tác là ngân hàng thương mại trong việc hợp tác tài trợ tài chính (tín chấp) dành cho các khách hàng hiện hữu của ngân hàng (là doanh nghiệp SME lĩnh vực nông nghiệp) sử dụng các dịch vụ tư vấn...

21/11/2021

Điều kiện & nhiệm vụ cho ứng viên: 1. Yêu thích lĩnh vực nông nghiệp & môi trường; 2. Nam/Nữ, tuổi từ 25 – 35 tuổi, thông thạo Anh ngữ (ưu tiên có thêm Nhật ngữ); 3. Phụ trách nhiệm vụ ngôn ngữ khi làm việc với Quỹ đầu tư/Tổ chức tài chính quốc tế...

21/11/2021
CẦN TUYỂN: Nhân sự Đội lập dự án đầu tư

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 04 chuyên gia thu thập, phân tích, tổng hợp số liệu kinh tế & đầu tư trên thế giới, trong nước và ngành công nghiệp (full-time/part-time) 02 chuyên gia viết báo cáo phân tích thị trường cung ứng công nghệ, thị trường sản phẩm (full-time/part-time) 02 chuyên viên nghiên cứu, tìm hiểu và...

21/11/2021

Trách nhiệm chính: Nhiệm vụ thiết kế đồ họa: Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, sáng tạo & thẩm mỹ đối với các yêu cầu thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, website, fanpage… phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của Strategic Foresight; Là thành viên của đội dự án &...

21/11/2021
CẦN TUYỂN: Giám đốc Dự án / Dự án Trưởng

Trách nhiệm chính: Lãnh đạo đội dự án từ giai đoạn nghiên cứu & thiết kế dự án, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật nhằm chứng minh tính khả thi của dự án đầu tư, thuyết trình dự án, và triển khai dự án. Khả năng làm việc hiệu quả với các đội thiết...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!