HomeCategoryLưu trữ Dịch vụ - Strategic Foresight

25/11/2021
Tái cấu trúc & Vực dậy doanh nghiệp

Doanh nghiệp, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển luôn phải đối đầu với những rủi ro không chỉ từ môi trường kinh doanh. Vấn đề quản trị doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lèo lái “Con thuyền doanh nghiệp” vượt sóng dữ, và nếu không được quản...

25/11/2021

Hiện nay, ta đang chứng kiến khuynh hướng thành lập những công ty mới rất mạnh mẽ và đa dạng. Chiều hướng này có thể sẽ gia tăng vì các công ty lớn và các tập đoàn đang tổ chức lại cho gọn nhẹ. Việc mua bán và chuyển giao các doanh nghiệp gia đình...

25/11/2021
Hệ thống kiểm soát nội bộ

Phần lớn các sai phạm trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam đều chỉ ra đó là hậu quả của việc thiếu hay yếu kém năng lực kiểm soát nội bộ, cụ thể là việc hiểu và cam kết thực thi các nguyên tắc cơ bản nhất trong kiểm soát nội bộ làm nền...

25/11/2021
Doanh nghiệp Cổ phần hóa & IPO

Tại sao phải Cổ phần hóa doanh nghiệp? Với doanh nghiệp nhà nước, thì cổ phần hóa chỉ là những biện pháp sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, làm thay đổi về chất của khối doanh nghiệp nhà nước nhờ vào việc hình thành các doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, cũng như...

25/11/2021

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam có sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là sự thịnh thành những nhóm công ty mà ở Việt Nam thường gọi là “tập đoàn” với quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, ý kiến chung vẫn cho rằng số...

25/11/2021

Tối ưu hóa dòng tiền và tránh được nợ xấu là hai trong số những mục tiêu chủ chốt của một doanh nghiệp thành công việc thiết lập một hệ thống kiểm soát tín dụng hiệu quả luôn là điểm khởi đầu nếu muốn đạt được hai mục tiêu này. Quản lý tín dụng tốt...

25/11/2021

Vấn đề quản lý tiền mặt giữ vai trò quan trọng tuyệt đối đối với bất kỳ tổ chức nào, ngay cả đối với các tổ chức dồi dào về tài chính. Với doanh nghiệp, thì tiền mặt được xem là “máu”, dòng tiền là “huyết mạch”, là nguồn sống của họ. Một doanh nghiệp...

25/11/2021

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp luôn chịu áp lực về lợi nhuận cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Đây là bài toán khó, bởi quản trị chi phí không đơn thuần chỉ là kiểm soát chi phí ở giai đoạn sản xuất, mà hoạt động kiểm soát phải bắt...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!