HomeCategoryNghiên cứu & Quan điểm

21/11/2021

Tác giả: Trần Khắc Điền – Chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight Nguồn: https://thesaigontimes.vn/nong-nghiep-viet-nam-de-la-nguoi-dan-dau/ Áp lực của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam Nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam hiện nay đang chịu áp lực lớn từ nhiều phía: thứ nhất là năng suất và chất lượng nông sản thấp do bởi sự manh...

21/11/2021

Tác giả: Trần Khắc Điền – Chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight Nguồn: https://thesaigontimes.vn/chuoi-gia-tri-nong-nghiep-dau-chi-co-nong-san/ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ THÁCH THỨC CỦA NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Nông nghiệp là ngành đóng góp cho sự ổn định kinh tế, Việt Nam cũng đã dựa vào nông...

21/11/2021

Tác giả: Trần Khắc Điền – Chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn – Số ra ngày 14/01/2021 Ra biển lớn, sự phát triển tất yếu của doanh nghiệp Việt Nam Ra biển lớn là chấp nhận rủi ro. Biến lớn chứa đựng cả những cơ hội “cá về...

21/11/2021

Tác giả: Trần Khắc Điền – Chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight Nguồn: https://thesaigontimes.vn/con-duong-nong-nghiep-huu-co/ … bắt đầu từ việc bảo vệ môi trường Việt Nam là một nước đông dân và có nền nông nghiệp lâu đời, các hoạt động nông nghiệp đang thải ra hàng triệu tấn chất thải mỗi năm, đặc biệt ngành chăn...

21/11/2021

Tác giả: Trần Khắc Điền – Chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 03/12/2015 CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO – SAO CHỈ CÓ HẠT GẠO ? Hiệp định TPP đã kết thúc đàm phán và mở ra một vận hội mới cho nền kinh tế nước...

21/11/2021

Tác giả: Trần Khắc Điền – Chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 01/12/2016 TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÚA GẠO: Đừng quên ngành công nghiệp sau gạo Với mong muốn góp thêm ý cho đề án “Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2020...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!