HomeCategoryThông báo

21/11/2021

Mục tiêu & Trách nhiệm Phối hợp với Hội đồng tư vấn trong việc nghiên cứu, định vị & xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu “Strategic Foresight”, “đóng gói” các dịch vụ tư vấn chuyên trong lĩnh vực nông nghiệp của SF, bao gồm: PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Mô hình kinh...

21/11/2021

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 04 chuyên gia thu thập, phân tích, tổng hợp số liệu kinh tế & đầu tư trên thế giới, trong nước và ngành công nghiệp (full-time/part-time) 02 chuyên gia viết báo cáo phân tích thị trường cung ứng công nghệ, thị trường sản phẩm (full-time/part-time) 02 chuyên viên nghiên cứu, tìm hiểu và...

21/11/2021

Trách nhiệm chính: 1. Nghiên cứu & phát triển sản phẩm: Nghiên cứu, xây dựng công thức phân bón mới phù hợp nhu cầu dinh dưỡng của đất, của cây trồng theo đơn đặt hàng của các dự án; Nghiên cứu, xây dựng giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng,...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!