Dịch vụChiến lược phát triển thông qua M&A

25/11/2021by SF Admin0

Hiện nay, ta đang chứng kiến khuynh hướng thành lập những công ty mới rất mạnh mẽ và đa dạng. Chiều hướng này có thể sẽ gia tăng vì các công ty lớn và các tập đoàn đang tổ chức lại cho gọn nhẹ. Việc mua bán và chuyển giao các doanh nghiệp gia đình sẽ gia tăng đáng kể vì nhiều việc làm trong các công ty lớn biến mất, thế hệ doanh nhân lớn tuổi trong thời bùng nổ công nghệ sẽ về hưu và thị trường toàn cầu sẽ hợp nhất.

Sáp nhập, mua lại, bán một phần doanh nghiệp, đầu tư vốn cổ phần, và đầu tư mạo hiểm (gọi chung là M&A) là tất cả các hình thức được gọi là các giao dịch chiến lược. Các giao dịch chiến lược có những nét độc đáo ở một số khía cạnh. Không giống như hợp đồng hay các thỏa thuận thương mại khác, giao dịch chiến lược là các sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến các công ty và thường đánh dấu chấm hết cho một công ty với tư cách là một đơn vị kinh doanh độc lập, hoặc ít nhất đánh dấu một sự thay đổi có tầm ảnh hưởng to lớn đến ban quản lý, thành phần sở hữu hoặc số phận của một công ty.

M&A là một chiến lược mở rộng và phát triển hữu hiệu không chỉ đối với các doanh nghiệp lớn, tập đoàn. Một thương vụ Mua chiến lược có thể làm tăng quy mô và lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ qua một đêm. Nó có thể giúp doanh nghiệp tận dụng được lợi thế về quy mô, đa dạng hóa sang các lĩnh vực kinh doanh mới, nhóm khách hàng lớn và tốt hơn, hoặc một đội ngũ quản lý mạnh hơn. Nhưng đôi khi, một thương vụ Mua chiến lược cũng có thể mang lại những vấn đề làm kiệt quệ tài chính và các nguồn lực khác của doanh nghiệp.

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!