Thế giới có bốn trình độ quản trị, phân biệt theo quy trình hình thành và phát triển: (i) theo sự thuận tiện – 1900, (ii) khoa học 1940, (iii) tiên tiến (ISO) – 1987, và ( iv ) hiện đại – 1990. Ngày nay, công ty ở các nước phát triển đều quản trị theo khoa học. Họ có cùng trình độ quản trị , nhờ đó mới dễ dàng mua bán, sáp nhập công ty giữa các nước khác nhau.

Cách quản trị tiên tiến và hiện đại đã được nhiều người ở Việt Nam biết đến qua các phương tiện sách báo, tạp chí. Trong khi đó, cách quản trị theo khoa học lại ít được biết đến ở Việt Nam, vì khi Việt Nam quyết định đổi mới, mở cửa và chấp nhận nền kinh tế thị trường năm 1990 thì trình độ quản trị trên thế giới đã hoàn thành mức độ quản trị theo khoa học và bắt đầu mức độ tiên tiến với ISO.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã có một thời vì nhu cầu hội nhập khí Việt Nam mở cửa đã theo phong trào ISO hóa, rồi đi thẳng lên quản trị hiện đại bất chấp tình trạng quản trị hiện hữu của mình . Một lỗ hổng trong tư duy quản trị theo khoa học, trước khi thẳng tiến lên quản trị tiên tiến và quản trị hiện đại.

Đánh giá tình trạng quản trị chung của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, theo chúng tôi, doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm đến một hệ thống quản lý có Nền tảng vận hành đáp ứng được ít nhất 4 tiêu chí cơ bản sau : (Assess>>>Plan>>>Implement>>>Measure).

Hệ thống
điều hành

Hệ thống điều hành mô tả cách thức doanh nghiệp sử dụng một mô hình chuẩn nào đó, ví dụ: TQM, ISO, Six Sigma, Lean manufacturing, Continuous improvement…, làm nền tảng trong việc quản lý và vận hành các quá trình, quy trình, thủ tục trong việc sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ.

Một cách nhìn khác, Hệ thống điều hành thể hiện cách thức doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Khi chiến lược thay đổi, chắc chắn sẽ tác động và ảnh hưởng đến cách thức quản lý, vận hành, bố trí nguồn lực… của hệ thống sản xuất nhầm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi mới của thị trường.

Như vậy, giá trị mà doanh nghiệp cam kết đem đến cho khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ của mình sẽ có nguy cơ thất bại nếu doanh nghiệp không có một Hệ thống điều hành khoa học, hoặc có những hoạt động không thực sự hiệu quả, bởi Hệ thống điều hành được ví như là “trái tim” của doanh nghiệp, thể hiện khả năng của doanh nghiệp trong việc thực thì thành công các chiến lược đã đề ra.

Hệ thống quản lý thông tin
doanh nghiệp

Để thực thi chiến lược, trước hết phải xây dựng nền tảng.
Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam hầu như mới chỉ tập trung vào phát triển hệ thống bán hàng, tăng doanh thu và tìm kiếm lợi nhuận chứ chưa dành nhiều thời gian, tiền bạc cho việc xây dựng và phát triển hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Trong thế giới kinh doanh đang biến đổi nhanh chóng chưa từng thấy, những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất đều xây dựng được một nền tảng vững chắc – số hóa các quy trình cốt lõi và đưa chúng vào nền tảng vận hành. Chính nền tảng vững chắc đã giúp những doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả và linh hoạt. Đây là vũ khí giúp các doanh nghiệp nắm được những cơ hội kinh doanh mới và vượt lên đối thủ cạnh tranh.

Hệ thống thông tin là việc tổ chức hợp lý các quy trình kinh doanh với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thể hiện các yêu cầu chuẩn hóa và tích hợp của mô hình hoạt động trong doanh nghiệp. Để có được một hệ thống thực sự hiệu quả, đòi hỏi các cấp quản lý phải có tầm nhìn dài hạn và các quy trình, hệ thống và công nghệ để các dự án riêng lẻ có thể xây dựng được các khả năng, chứ không phải chỉ để đáp ứng các nhu cầu hiện tại.

Hệ thống quản lý tài chính
& ngân sách

Nhiệm vụ của Hệ thống kế toán – tài chính là “chuyển hóa” và điều tiết thông tin từ nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp như bán hàng, sản xuất, chi phí nhân công, tín dụng cho khách hàng, đầu tư, thành một ngôn ngữ chung là “tiền”, tức ngôn ngữ tài chính, để ai cũng có thể hiểu được, có thể so sánh được, góp phần vào việc tạo thêm giá trị, lợi nhuận cho mỗi hoạt động của doanh nghiệp.

Hệ thống kế toán – tài chính là một phần rất quan trọng trong hệ thống thông tin và Hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong việc kiểm soát các hoạt động, đo lường hiệu quả ,thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp. Giá trị của một Hệ thống kế toán – tài chính tùy thuộc vào tốc độ (kịp thời), sự chính xác (đáng tin cậy), mức độ dễ hiểu và hữu dụng của các báo cáo tài chính không chỉ đối với các nhà quản lý tài chính hoặc kế toán viên.

Bên cạnh đó, Hệ thống kế toán – tài chính cũng là một phần không thể thiếu trong hệ thống tổng thể về Tài chính và Ngân sách của doanh nghiệp, nó cung cấp một cơ chế kiểm soát hữu hiệu giữa những dự báo và kết quả đạt được, ngoài ra, nó còn được sử dụng trong việc phân bố hiệu quả các nguồn lực trong các quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

Hệ thống
kiểm soát nội bộ

Phần lớn các sai phạm trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam đều chỉ ra đó là hậu quả của việc thiếu hay yếu kém năng lực kiểm soát nội bộ, cụ thể là việc hiểu và cam kết thực thi các nguyên tắc cơ bản nhất trong kiểm soát nội bộ làm nền tảng cho việc xây dựng và vận hành hiệu quả một hệ thống kiểm soát nội bộ tương thích và đáp ứng được các tiêu chuẩn của quản trị công ty hiện đại ( thông lệ tốt nhất ) của thế giới, thay vì một hệ thống được hình thành dựa trên sự cảm nhận tự nhiên của ông chủ doanh nghiệp như:

Hệ thống KSNB hữu hiệu mà ở đó mọi người đều phải làm việc hết mình và không ai dám làm bậy, thay cho “KSNB được lập nên để chống thất thoát tiền bạc, tài sản của công ty”.

Thấy trước và ngăn ngừa rủi ro ngay tại nguồn khởi phát, và liên tục………………..

Thiết kế của chúng tôi dựa trên nền tảng mô hình COSO. Đây là mô hình được xem là chuẩn nhất hiện nay, và được sử dụng làm nền tảng cho hệ thống kiểm soát nội bộ của nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia, và cũng là mô hình được ứng dụng rộng rãi và thường xuất hiện trong các đề xuất thực hành quản trị công ty tốt ở Việt Nam.

 

Hệ thống đãi ngộ
& khen thưởng

Doanh nghiệp nào cũng rất quan tâm đến thái độ, hành vi ứng xử, và sự tận tụy của nhân viên mình. Không phải nói ra, Doanh nhân nào cũng hiểu chính những đánh giá, khen thưởng kịp thời và công bằng đã giúp tạo ra một động cơ thúc đẩy rất mạnh mẽ, và ảnh hưởng lớn đến thái độ, hành vi ứng xử, và sự tận tụy của nhân viên như thế nào. Điều này càng rõ hơn ở các nhân viên bán hàng.

Câu hỏi là Doanh nghiệp nên tiếp tục sử dụng “hệ thống” riêng của ông chủ, hay chuyển sang sử dụng Hệ thống đãi ngộ và khen thưởng chuyên nghiệp sẽ giúp Doanh nghiệp đạt được các mục tiêu về con người?

Việc cung cấp cho cá nhân những thông tin một cách có hệ thống và minh bạch về hệ quả hành động của họ là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy từ bên trong để cải thiện thái độ nhân viên. Những phần thưởng về tài chính và phi tài chính được gắn với các mục tiêu và tiêu chuẩn thành tích sẽ là động cơ thúc đẩy hành, và việc trả công cho những mục tiêu thành tích đạt được sẽ khiến người ta nỗ lực nhiều hơn………..

Hệ thống
quản lý chiến lược

Thực thi chiến lược là một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đảm bảo sự thành công của toàn bộ quá trình quản trị chiến lược. Tương tự như vậy, kiểm tra và đánh giá chiến lược luôn được xem là hoạt động không thể thiếu trong tất cả các giai đoạn của quản trị chiến lược.

Một Hệ thống quản lý chiến lược tốt luôn hữu ích trong việc:
Đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của các bộ phận, chỉ tiêu và hiệu suất làm việc các quản lý cấp trung.

Điều phối hoạt động của các đơn vị kinh doanh, bộ phận, thành viên trong công ty.
Tạo động cơ thúc đẩy đối với các cấp quản lý đạt được các mục tiêu đã định.
Giúp lãnh đạo công ty biết được khi nào cần can thiệp vào các quyết định của quản lý đơn vị hoặc bộ phận.