Dịch vụChuẩn mực hóa Nền tảng vận hành doanh nghiệp

25/11/2021by SF Admin0

Thế giới có bốn trình độ quản trị, phân biệt theo quy trình hình thành và phát triển: (i) theo sự thuận tiện – 1900, (ii) khoa học 1940, (iii) tiên tiến (ISO) – 1987, và ( iv ) hiện đại – 1990. Ngày nay, công ty ở các nước phát triển đều quản trị theo khoa học. Họ có cùng trình độ quản trị , nhờ đó mới dễ dàng mua bán, sáp nhập công ty giữa các nước khác nhau.

Cách quản trị tiên tiến và hiện đại đã được nhiều người ở Việt Nam biết đến qua các phương tiện sách báo, tạp chí. Trong khi đó, cách quản trị theo khoa học lại ít được biết đến ở Việt Nam, vì khi Việt Nam quyết định đổi mới, mở cửa và chấp nhận nền kinh tế thị trường năm 1990 thì trình độ quản trị trên thế giới đã hoàn thành mức độ quản trị theo khoa học và bắt đầu mức độ tiên tiến với ISO. Các doanh nghiệp Việt Nam đã có một thời vì nhu cầu hội nhập khi Việt Nam mở cửa đã theo phong trào ISO hóa, rồi đi thẳng lên quản trị hiện đại bất chấp tình trạng quản trị hiện hữu của mình . Một lỗ hổng trong tư duy quản trị theo khoa học, trước khi thẳng tiến lên quản trị tiên tiến và quản trị hiện đại.

NỀN TẢNG VẬN HÀNH của một Doanh nghiệp chuẩn quốc tế theo mô hình của Strategic Foresight sẽ bao gồm 6 hệ thống cơ bản sau đây:

  1. Hệ thống điều hành
  2. Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp
  3. Hệ thống quản lý tài chính & ngân sách
  4. Hệ thống kiểm soát nội bộ
  5. Hệ thống đãi ngộ & khen thưởng
  6. Hệ thống quản lý chiến lược

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!