Tại sao phải Cổ phần hóa doanh nghiệp?

Với doanh nghiệp nhà nước, thì cổ phần hóa chỉ là những biện pháp sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, làm thay đổi về chất của khối doanh nghiệp nhà nước nhờ vào việc hình thành các doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, cũng như tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.

Nhưng với khối tư nhân, thì Cổ phần hóa & IPO được xem là hai trong số những mục tiêu chiến lược quan trọng nhất trong kế hoạch tái cấu trúc của doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ quản trị, hiện thực hóa lợi nhuận của người sáng lập, tận dụng nguồn lực tài chính từ cổ đông bên ngoài phục vụ cho tăng trưởng, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực cạnh tranh…

Tuy nhiên , dù với mục tiêu nào đi nữa thì cổ phần hóa cũng đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Sau khi cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên minh bạch hơn, cách thức quản trị cũng mang tính chuyên nghiệp hơn sẽ góp phần làm gia tăng giá trị và sự tin tưởng của các cổ đông vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp.

Như vậy, để có thể “thắng” trong kế hoạch Cổ phần hóa & IPO, điều cốt lõi mà doanh nghiệp nên quan tâm không chỉ là các thủ tục về pháp lý, các phương án bán đấu giá, bảo lãnh phát hành… mà chính là sự chuẩn bị thật chu đáo, sửa chữa những khiếm khuyết, khắc phục những hạn chế, củng cố và làm nổi bật hơn những thế mạnh của công ty…, nói chung là những gì có thể làm tăng giá trị của doanh nghiệp trong con mắt của các nhà đầu tư. Đây luôn là giai đoạn phức tạp và mất nhiều thời gian nhất, đặc biệt với các công ty có quy mô lớn.

Với năng lực chuyên biệt về xây dựng và phát triển doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng tham gia ngay từ giai đoạn đầu khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng chiến lược, và trong suốt quá trình có phần hóa doanh nghiệp.

Khảo sát & đánh giá
hiện trạng doanh nghiệp

Khảo sát và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp luôn là bước đi cơ bản đầu tiên cần phải có trong mọi kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp, dù ở quy mô hay trình độ quản trị nào. Vì Cổ phần hóa và IPO là hai trong số những mục tiêu quan trọng trong chiến lược của doanh nghiệp, nên mục đích của việc đánh giá hiện trạng phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp để có được một bức tranh toàn cảnh về năng lực hiện tại và khả năng thực thi chiến lược sắp tới của doanh nghiệp.

Năng lực và khả năng thực thi chiến lược thể hiện sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp, nhưng không chỉ ở hiện tại mà thôi, bởi các nhân tố trong môi trường kinh doanh như đối thủ cạnh tranh, công nghệ, pháp lý, rào cản thương mại… luôn thay đổi và tiến bộ không ngừng. Phạm vi của việc Khảo sát và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp sẽ không chỉ giới hạn với các chỉ số về kết quả hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn bao gồm các nguồn lực hữu hình và vô hình, các quy trình kinh doanh, hệ thống quản lý, và văn hóa của doanh nghiệp.

Việc Khảo sát và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp luôn cần thiết và rất hữu ích, vì nó giúp doanh nghiệp sớm nhận ra những khiếm khuyết, những hạn chế và sai lầm của mình, qua đó có những kiến nghị điều chỉnh chiến lược thích hợp, bổ sung hoặc cắt giảm nguồn lực, thay đổi cách thức và phương pháp vận hành của doanh nghiệp…

Xử lý các vấn đề pháp lý
của doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, các rủi ro về mặt pháp lý mà Doanh nghiệp cổ phần hóa gặp phải thường liên quan đến:
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Điều lệ công ty
3. Cổ đông
4. Vốn điều lệ
5. Người đại diện theo pháp luật của công ty
6. Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư
7. Đại hội đồng cổ đông
8. Quản lý hợp đồng
9. Các hợp đồng tín dụng
10. Tài sản

Xử lý, chuyển đổi, và sáp nhập
hệ thống kế toán

Khi doanh nghiệp quyết định cổ phần hóa, IPO, và thậm chí là niêm yết trên thị trường chứng khoán, có nghĩa là doanh nghiệp đã chấp nhận vào sân chơi chung, nơi có nhiều, rất nhiều các đồng sở hữu nhưng chỉ có một luật lệ Luật của sự công bằng, của sự minh bạch, và tuân thủ luật pháp. Yêu cầu cơ bản đầu tiên khi muốn tham gia sân chơi này sẽ là câu hỏi: hệ thống kế toán của anh như thế nào, và nó có đáng tin cậy hay không?

Một hệ thống kế toán vững mạnh, minh bạch, và chuẩn mực có liên quan và ảnh hưởng rất lớn đến các đánh giá và nhận định của các nhà đầu tư trong một chiến dịch IPO thành công, đó là:

1. Trình độ quản trị công ty
2. Môi trường và hệ thống kiểm soát nội bộ
3. Chất lượng hoạch định và thực thi chiến lược
4. Hiệu quả hoạt động
5. Thông tin kế toán chính xác, kịp thời, và trung thực theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam
6. Các báo cáo tài chính minh bạch và đáng tin cậy

Cải thiện các chỉ số
tài chính quan trọng

1. Tăng trưởng doanh thu
2. Tăng trưởng lợi nhuận
3. Tỷ suất lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao ( EBITDA )
4. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ( ROE )
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản ( ROA )
6. Dòng tiền tự do ( FCF )

Đây là nhóm chỉ số tài chính cực kỳ quan trọng thường được sử dụng làm cơ sở tham chiếu chung và so sánh giữa các công ty trong ngành, nhằm đánh giá mức độ hấp dẫn của doanh nghiệp trước khi IPO. Nhóm chỉ số này quan trọng, bởi ngoài các đánh giá về hiệu suất và khả năng cạnh tranh trong ngành, thì dưới góc nhìn của chuyên gia tái cấu trúc, nhóm chỉ số này còn được sử dụng như một bước khởi đầu quan trọng trong quá trình tiến tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Phương pháp của chúng tôi cho phép doanh nghiệp nhanh chóng đạt được các mục tiêu như thế.

Cải thiện các chỉ số
hiệu quả kinh doanh

Nhóm các chỉ số phi tài chính phản ánh khả năng sáng tạo và duy trì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời trở thành tiêu chuẩn đánh giá của nhà đầu tư về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp như:
Uy tín và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý
Chất lượng chiến lược của doanh nghiệp
Phong cách lãnh đạo của CEO
Sức mạnh thương hiệu và thị phần
Khả năng tuyển dụng và giữ người tài
Môi trường và hệ thống kiểm nội bộ
Trình độ quản trị công ty.

Phương pháp lượng hóa của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp sớm có những giải pháp thực tế nhằm nâng cao hơn nữa nội lực của chính mình.

Hoàn thiện kiến trúc
doanh nghiệp

Theo quan điểm của chúng tôi, doanh nghiệp cổ phần hóa, thực chất là doanh nghiệp đang cấu trúc lại chính mình. Những thay đổi của doanh nghiệp ít nhiều có liên quan đến kiến trúc thượng tầng của doanh nghiệp như tầm nhìn, chiến lược phát triển, cùng các nguyên tắc quản trị mới. Chính những thay đổi này lại trở thành cơ sở và là động lực tác động làm thay đổi các thành tố khác ở cấp độ thấp hơn trong doanh nghiệp như mô hình kinh doanh, hệ thống quản lý, văn hóa và các nguồn lực cơ bản của doanh nghiệp.

Những thay đổi ở cấp độ cao thuộc kiến trúc thượng tầng do Đại hội đồng cổ đồng và Hội đồng quản trị quyết định, còn thay đổi ở cấp độ thấp hơn ( gọi chung là cơ sở hạ tầng ) thuộc thẩm quyền của Ban điều hành. Nhưng vấn đề đặt ra là liệu những quyết định ( thay đổi / không thay đổi ) của Hội đồng quản trị và Ban điều hành liên quan đến cơ cấu tổ chức, các chính sách, quy chế hoạt động hệ thống quản lý quy trình tác nghiệp các quy định bản mô tả công….

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp doanh nghiệp hiểu rõ và thực sự tự tin với kiến trúc doanh nghiệp của chính mình.

Định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp của tôi đáng giá bao nhiêu?

Làm cách nào để có thể tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của tôi ?

…luôn là những câu hỏi tối quan trọng đối với bất kỳ một ông chủ nào, dù đó là người mua, người bán, hay đang vận hành một doanh nghiệp. Vậy khi nào thì vấn đề Định giá trị doanh nghiệp được đặt ra? Các yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp? Và phương pháp định giá nào là phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn?

Thứ nhất: Dù không mua hay bán một công ty nào cả, nhưng nếu mục tiêu của doanh nghiệp trong việc việc cổ phần hóa và IPO, ngoài việc huy động vốn cho doanh nghiệp, còn hướng tới việc tạo thị trường lưu hành cổ phiếu nội bộ khi cổ phần hóa, và tạo động lực, động cơ thúc đẩy hiệu quả hoạt động của toàn thể nhân viên công ty, thì định giá luôn là điều mà doanh nghiệp cần phải làm. Nó hoàn toàn độc lập với định giá của các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là cách doanh nghiệp sử dụng giá trị nội tại theo tính toán của mình trong các cuộc đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược.

Thứ hai: Vì mục tiêu tài chính của doanh nghiệp hoặc tập đoàn là tối đa hóa giá trị của nó, nên phải biết các phương pháp định giá khác nhau, và nhiều phương pháp đã được sử dụng như:

  • Vốn hóa lợi nhuận.
  • Vốn hóa lợi tức cổ phần .
  • Vốn hóa các dòng tiền mà doanh nghiệp tạo ra trong tương lai.