Dịch vụDoanh nghiệp Cổ phần hóa & IPO

25/11/2021by SF Admin0

Tại sao phải Cổ phần hóa doanh nghiệp?

Với doanh nghiệp nhà nước, thì cổ phần hóa chỉ là những biện pháp sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, làm thay đổi về chất của khối doanh nghiệp nhà nước nhờ vào việc hình thành các doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, cũng như tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.

Nhưng với khối tư nhân, thì Cổ phần hóa & IPO được xem là hai trong số những mục tiêu chiến lược quan trọng nhất trong kế hoạch tái cấu trúc của doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ quản trị, hiện thực hóa lợi nhuận của người sáng lập, tận dụng nguồn lực tài chính từ cổ đông bên ngoài phục vụ cho tăng trưởng, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực cạnh tranh…

Tuy nhiên , dù với mục tiêu nào đi nữa thì cổ phần hóa cũng đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Sau khi cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên minh bạch hơn, cách thức quản trị cũng mang tính chuyên nghiệp hơn sẽ góp phần làm gia tăng giá trị và sự tin tưởng của các cổ đông vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp.
Như vậy, để có thể “thắng” trong kế hoạch Cổ phần hóa & IPO, điều cốt lõi mà doanh nghiệp nên quan tâm không chỉ là các thủ tục về pháp lý, các phương án bán đấu giá, bảo lãnh phát hành… mà chính là sự chuẩn bị thật chu đáo, sửa chữa những khiếm khuyết, khắc phục những hạn chế, củng cố và làm nổi bật hơn những thế mạnh của công ty…, nói chung là những gì có thể làm tăng giá trị của doanh nghiệp trong con mắt của các nhà đầu tư. Đây luôn là giai đoạn phức tạp và mất nhiều thời gian nhất, đặc biệt với các công ty có quy mô lớn.

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!