HomeDoanh nghiệp ra biển lớn

Là Chuyên gia phát triển doanh nghiệp, chúng tôi định vị chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn, mô hình tư vấn chuyên sâu dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp, các gói dịch vụ được thiết kế với sự sáng tạo & đột phá trong tư duy tạo nên sự khác biệt trong cách chúng tôi giải quyết các vấn đề của Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Strategic Foresight là một mạng lưới hỗ trợ toàn diện cho Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đạt được tầm nhìn của mình trong dài hạn. Không chỉ tư vấn, chúng tôi còn đồng hành cùng Doanh nghiệp.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-expert-guidance.jpg

Giá bán phải do thị trường quyết định. Phương pháp định giá bán theo kiểu truyền thống đã không còn phù hợp với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Doanh nghiệp có thể sống sót trong một thời gian ngắn mà không có doanh số hoặc lợi nhuận, nhưng sẽ không thể tồn tại nếu không còn tiền mặt.

Tín dụng & rủi ro đóng vai trò rất quan trọng trong lợi nhuận & tăng trưởng của doanh nghiệp. Nợ phải thu là một khoản đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp.

Quản trị công ty là con đường mà hầu như doanh nghiệp nào cũng phải đi qua để có thể lớn mạnh và trường tồn.

Cổ phần hóa & IPO là mục tiêu chiến lược quan trọng, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong chặng đường phát triển của một doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp SME theo phong trào ISO hóa, rồi đi thẳng lên quản trị hiện đại bất chấp tình trạng quản trị hiện hữu của mình.

Phần lớn các sai phạm trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam đều chỉ ra đó là hậu quả của việc thiếu hay yếu kém năng lực kiểm soát nội bộ.

Mua – bán & sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là một chiến lược phát triển hiệu quả không chỉ đối với các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn.

Bác sĩ doanh nghiệp là một mạng lưới hỗ trợ kinh doanh và quản trị toàn diện dành cho doanh nghiệp SME đạt được tầm nhìn của mình trong dài hạn.

Chúng tôi chọn

Tư duy sáng tạo
& theo đuổi giá trị

Doanh nghiệp dù được xem như một “cơ thể sống”, tuy nhiên, “doanh nghiệp” chưa bao giờ là một cơ thể hoặc một cỗ máy hoàn hảo cả, và tùy theo trình độ phát triển mà các “doanh nghiệp” có cấu trúc (xương) & nền tảng (da, thịt, các bộ phận) tốt hơn, vững trãi hơn. Cấu trúc và nền tảng tốt hơn thì năng lực (thể trạng và thể lực) cũng cao hơn so với doanh nghiệp khác.
Chúng tôi chọn

Tư duy sáng tạo & theo đuổi giá trị

Doanh nghiệp dù được xem như một “cơ thể sống”, tuy nhiên, “doanh nghiệp” chưa bao giờ là một cơ thể hoặc một cỗ máy hoàn hảo cả, và tùy theo trình độ phát triển mà các “doanh nghiệp” có cấu trúc (xương) & nền tảng (da, thịt, các bộ phận) tốt hơn, vững trãi hơn. Cấu trúc và nền tảng tốt hơn thì năng lực (thể trạng và thể lực) cũng cao hơn so với doanh nghiệp khác.
1
Kiến trúc
Nền tảng doanh nghiệp
 • Hệ tư tưởng của doanh nghiệp
 • Chiến lược phát triển
 • Nguyên tắc quản trị công ty
 • Hệ thống quản lý
 • Nguồn lực chiến lược
 • Văn hóa doanh nghiệp
2
Tiềm năng
Phát triển trong dài hạn
 • Lĩnh vực kinh doanh phù hợp với xu thế lớn của thế giới và chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam
 • Lĩnh vực kinh doanh đang ở trong chu kỳ hưng thịnh của ngành
 • Hệ thống kinh doanh đã kinh qua giai đoạn thử thách ban đầu
3
Nền tảng
Để hoạt động ổn định
 • Chất lượng đội ngũ quản lý & chuyên môn kỹ thuật
 • Nền tảng vận hành hệ thống quản lý chuyên nghiệp
 • Cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý & quản trị chuẩn mực
4
Ổn định
Tài chính trong dài hạn
 • Chỉ số khả năng thanh toán, cơ cấu tài chính & đòn bẩy tài chính
 • Dòng ngân lưu, nguồn vốn thường xuyên, dòng tiền tự do & khả năng trả nợ được đảm bảo
 • Hệ thống báo cáo tài chính minh bạch, chuẩn mực & nhất quán
 • Chỉ số tín nhiệm tín dụng cao
5
Tiềm năng
Tăng trưởng cao
 • Thị trường ngày càng lớn đối với các sản phẩm của doanh nghiệp
 • Thiết kế mẫu mã sản phẩm tốt
 • Hoạt động sản xuất & kiểm soát chi phí giá thành hiệu quả
 • Năng lực sản xuất & tiêu thụ hàng hóa lớn & ổn định ở mức cao
6
Giá trị doanh nghiệp
Hấp dẫn với nhà đầu tư
 • Chi phí cơ hội cao ngăn cản hoạt động thâu tóm (M&A) của đối thủ cạnh tranh.
 • Giá trị cộng hưởng nhằm đem lại giá trị vượt trội khi được tích hợp với doanh nghiệp mục tiêu, bao gồm: hệ tư tưởng doanh nghiệp, năng lực cốt lõi, chiến lược phát triển, trình độ quản trị…

Get in Touch

Visit our agency or simply send us an email anytime you want. If you have any questions, please feel free to contact us.
Request a Call Back
Our priorities have always remained the same: to help companies maximize their marketing ROI, accelerate customer growth, and gain a lasting competitive edge in their industries.

  Request a Call Back
  Our priorities have always remained the same: to help companies maximize their marketing ROI, accelerate customer growth, and gain a lasting competitive edge in their industries.

   Chung tay
   cùng
   Thịnh vượng

   Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

   © Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

   error: Content is protected !!