Ra biển lớn , sự phát triển tất yếu của doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng. Những dỡ bỏ rào cản về chính trị cùng những tiến bộ vượt bậc của cuộc cách mạng số đang làm cho thế giới “phẳng ra” và không còn nhiều trở ngại về địa lý như trước. Toàn cầu hóa 3.0 thực chất đang ở vào giai đoạn tăng tốc, nó làm cho thế giới chuyển từ cỡ nhỏ xuống cỡ siêu nhỏ và đồng thời san phẳng thế giới. Với các quốc gia dân tộc, điều quan trọng là cần tự suy ngẫm để biết được vị trí của mình ở đâu trong tương quan với các chủ thể khác trên thế giới hiện nay. Các nước đều phải tiến hành đổi mới và hội nhập để khai thác hết thuận lợi và hạn chế tối đa khó khăn do thế giới phẳng gây ra nếu không muốn bị đẩy ra khỏi “đường ray của con tàu phát triển”.

Là Doanh nhân Việt, chúng ta tự hỏi: Đất nước chúng ta có thể tiến đến đâu hoặc bị bỏ xa như thế nào trong quá trình làm phẳng của thế giới, và có thể thích ứng và khai thác những lợi thế của hệ thống thế giới phẳng đến mức nào trong quá trình hợp tác và cạnh tranh?

Chúng tôi hiểu được khát khao của những doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn vươn mình ra biển lớn.

Ra biển lớn là chấp nhận rủi ro. Biến lớn chứa đựng cả những cơ hội “cá về đầy khoang”, cũng như rủi ro từ những cơn bão lớn. Ra biển lớn cần một hệ thống bảo hiểm rủi ro tin cậy, đó chính là việc Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp. Chỉ những Doanh nghiệp có nội lực và rất tự tin mới dám…

Chúng tôi kết hợp đồng thời năng lực tái cấu trúc và kinh nghiệm của chúng tôi với thực tiễn kinh doanh của Doanh nghiệp, để cho ra những giải pháp tối ưu có thể giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ở tầm quốc tế cho Doanh nghiệp Việt Nam.

 

dịch vụ khác: