HomeDoanh nhân khởi nghiệp

Trong bức tranh kinh tế toàn cầu cũng như những nền kinh tế mới nổi như Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, việc khoác trên mình chiếc áo “thuyền trưởng” không phải là chuyện đơn giản đối với mỗi doanh nhân. “Danh tiếng, tiền bạc và sự sống còn”, tất cả đều là những thách thức mà nhiều Doanh nhân Việt sẽ phải đối mặt khi bước vào con đường khởi nghiệp.
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Vườn ươm khởi nghiệp
Gabuff BSI

Trong vai trò là Chuyên gia phát triển doanh nghiệp, Strategic Foresight ưu tiên ươm tạo & hỗ trợ phát triển dành cho những Doanh nhân khởi nghiệp có ý tưởng & mô hình kinh doanh đột phá, hoặc đang sở hữu những công nghệ mới có liên quan đến Nông nghiệp hoặc chuỗi giá trị Nông nghiệp - Công nghiệp.

Hoạt động hỗ trợ phát triển bao gồm đầu tư giai đoạn “hạt giống”, xây dựng nền tảng quản trị công ty, tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn đầu.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-pricelist.jpg
*
Nền tảng
Chuẩn mực về Quản trị
 • Basic website checkup
 • SEO recommendations
 • Google Ads recommendations
 • W3C Validator recommendations
*
Nền tảng
Minh bạch về Tài chính
 • Website checkup (W3C included)
 • SEO changes
 • Google Ads basic plan
 • Social Media plan
*
Cởi mở
trong Văn hóa doanh nghiệp
 • Website checkup (W3C included)
 • SEO changes
 • Google Ads marketing plan
 • Social Media marketing plan
0123456789001234567890%

Success for all clients

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies.
012345678900123456789001234567890+

Advices given

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration.
012345678900123456789001234567890+

Businesses guided

Completely pursue scalable customer service through scalable proactive metrics.
0123456789001234567890+

Awards achieved

Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable organic sources.
Bạn quan tâm đến điều gì ?

TIÊU CHÍ
Ươm tạo doanh nghiệp

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps.
Sản phẩm

Sản phẩm của Doanh nghiệp có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị ngành hoặc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giá trị gia tăng

Doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành công nghiệp thuộc phân đoạn tạo ra được giá trị gia tăng cao.

Bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp thuộc ngành xử lý chất thải nông nghiệp hoặc ngành sản xuất không gây ô nhiễm môi trường.

Tài nguyên

Doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành công nghiệp tiêu tốn ít nhiên liệu hoặc từ nguồn tài nguyên tái tạo.

Kỹ thuật - công nghệ

Ngành công nghiệp kỹ thuật – công nghệ liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp có hàm lượng tri thức cao.

4 xu thế lớn của thế giới

1. An toàn và an ninh; 2. Tăng trưởng ở các thị trường mới nổi; 3. Gia tăng sản lượng lương thực thực phẩm; 4. Phát triển năng lượng và nguyên liệu tái tạo.

Chúng tôi

Lắng nghe
& cùng đồng hành

Là Chuyên gia phát triển doanh nghiệp, chúng tôi định vị chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn, mô hình tư vấn chuyên sâu dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp, các gói dịch vụ được thiết kế với sự sáng tạo & đột phá trong tư duy tạo nên sự khác biệt trong cách chúng tôi giải quyết các vấn đề của Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam.
[featured_products per_page=”12″ columns=”4″]
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!