Trong những năm gần đây , ở Việt Nam có sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là sự hình thành những nhóm Công ty (business group) mà ở Việt Nam thường gọi là “tập đoàn” với quy mô lớn, nhỏ khác nhau.

Tại một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành mà chúng tôi có điều kiện tiếp cận trực tiếp để nghiên cứu, thì để có thể điều hành và kiểm soát một nhóm công ty lên tới hàng chục công ty thành viên với các công ty thế hệ F1, F2, F3, thì tập đoàn này đã phải 3 lần (trong 5 năm) tuyên bố tái cấu trúc nhóm công ty của mình chỉ để trở nên ổn định hơn, chuyên nghiệp hơn, và hiệu quả hơn.

Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, tập đoàn kinh doanh tồn tại và phát triển như là một trong những biểu tượng cho sự lớn mạnh và thịnh vượng của quốc gia đó. Các tập đoàn phát này triển tự nhiên, khách quan, đi từ một công ty nhỏ lên một công ty lớn, quá trình phát triển có tính định hướng rất cao trên cơ sở các chiến lược và mô hình quản trị khoa học.

Từ đó, các liên kết dọc và ngang sẽ được thực hiện giữa công ty với các công ty khác, và từng bước hình thành các liên kết, tích hợp lẫn nhau để hình thành tập đoàn kinh doanh. Đó là mô hình phát triển bền vững của các tập đoàn đa quốc gia.