Quản trị & kiểm soát nhóm công ty

Quản trị Công ty đã được biết đến như một thuật ngữ quen thuộc và ngày càng trở nên thông dụng tại Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Luật doanh nghiệp năm 1999 là sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp SME, và sự hình thành những tập đoàn tư nhân với quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Tuy nhiên, ý kiến chung vẫn cho rằng, số lượng doanh nghiệp thực sự lớn và có sức cạnh tranh quốc tế ở Việt Nam là không nhiều, bởi phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của việc thực hành quản trị công ty tốt, vốn là nhân tố cực kỳ quan trọng trong cạnh tranh quốc tế, tạo dựng niềm tin của các cổ đông, nâng cao khả năng tiếp cận vốn và giảm thiểu nguy cơ bị tác động bởi các cuộc khủng hoảng tài chính.

Ở cấp độ tập đoàn, quản trị công ty càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thiết lập một hệ tiêu chuẩn chung nhằm nâng cao trình độ quản trị công ty và năng lực thực thi hệ thống kiểm soát nội bộ của cả công ty mẹ và các công ty con, qua đó làm gia tăng hơn nữa sức mạnh cạnh tranh tổng thể của tập đoàn .

dịch vụ khác: