HomeDoanh nhân sở hữu nhóm công ty / tập đoàn

Thế giới đã chứng kiến lịch sử phát triển của các mô hình tập đoàn kinh doanh khác nhau trong suốt hơn trăm năm qua, như mô hình tập đoàn liên kết khối (Conglomorate) ở Đức, mô hình công ty Holding ở Hoa Kỳ, mô hình Keiretsu của Nhật Bản hay các Cheabol của Hàn Quốc. Đối với các quốc gia này, mô hình tập đoàn kinh doanh đã góp phần to lớn cho sự thịnh vượng trong quá khứ & hiện tại.

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆPNhóm công ty & Tập đoàn kinh doanh

Nhóm công ty là mô hình liên kết kinh tế rất phổ biến trên thế giới, và khi mà số lượng các doanh nghiệp tăng lên cùng với quy mô của các công ty ngày càng lớn, thì việc xuất hiện các Nhóm công ty, Tập đoàn là sự phát triển tất yếu.

Quá trình nghiên cứu của chúng tôi về nhóm công ty, tập đoàn trong những năm qua, cho thấy có hai hình mẫu tổ chức nhóm công ty, mà theo chúng tôi có nhiều đặc điểm phù hợp với đặc thù phát triển của doanh nghiệp Việt Nam cả trong giai đoạn khởi đầu và khi đã phát triển lên một quy mô lớn hơn, hoặc tổ chức nhóm công ty ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn, bao gồm:

  • Nhóm công ty được tổ chức theo mô hình NHẤT NGUYÊN – bước khởi đầu tất yếu của các Doanh nghiệp Việt Nam
  • Nhóm công ty được tổ chức theo mô hình CÔNG TY HOLDING – xu hướng lựa chọn mới cho doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa thương hiệu ở Việt Nam

Chúng tôi có cở sở lý luận, phương pháp khoa học, và kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế, xây dựng và vận hành (bao gồm quản lý, điều hành & kiểm soát) Nhóm công ty/Tập đoàn theo thông lệ quốc tế nhưng phù hợp với thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-bottom-left.png
Bạn có đang kiểm soát doanh nghiệp của mình ?

Kiểm soát quản trị
Nhóm công ty

Bạn có đang kiểm soát doanh nghiệp của mình ?

Kiểm soát quản trị Nhóm công ty

Khi Doanh nghiệp Việt Nam đạt được tầm mức phải mở rộng về số lượng lẫn phạm vi địa lý, thì cùng với đó là nhu cầu tìm kiếm một giải pháp hữu hiệu nhất trong việc quản trị và kiểm soát Nhóm công ty/Tập đoàn:

  • Yêu cầu vừa tập trung quyền lực vừa đa dạng hóa các ngành kinh doanh khác nhau;
  • Yêu cầu một mô hình tổ chức sao cho có thể hỗ trợ và gia tăng sức cạnh tranh tổng thể của Nhóm công ty;
  • Yêu cầu cho vấn đề sở hữu gia đình, kiểm soát cùng với sự đa dạng hóa rất cao trong khi vẫn chi phối được các công ty chủ chốt trong tập đoàn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ NHÓM CÔNG TY/TẬP ĐOÀN ?

  1. Làm thế nào để các công ty con có trình độ quản trị ngang nhau mà công ty nào khi đứng một mình cũng hoạt động hiệu quả ?
  2. Làm cách nào các quyết định mà một công ty con đưa ra luôn khớp với quyết định của các công ty khác trong tập đoàn dựa trên quyết định chung của công ty mẹ ?
  3. Làm thế nào để các giao dịch kinh doanh với bên ngoài, và cách xử sự giữa nhân viên với nhau luôn theo một khuôn mẫu do công ty mẹ quy định ?
  4. Làm thế nào các công ty con có thể sử dụng tài sản, dịch vụ và hàng hóa của nhau luôn đảm bảo tính hợp pháp ?

“Kết hợp Tri thức của thế giới với Thực tiễn của Việt Nam” luôn là Nguyên tắc hoạt động xuyên suốt của chúng tôi.

Hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên nền tảng mô hình COSO là một trong số nhân tố quan trọng trong kiểm soát quản trị nhóm công ty. Đây là mô hình được xem là chuẩn nhất hiện nay, và được sử dụng làm nền tảng cho hệ thống KSNB của nhiều tập đoàn đa quốc gia trên thế giới.

Tách bạch trách nhiệm

Chuẩn mực KSNB dựa trên nguyên tắc tách bạch trách nhiệm. Một cá nhân không được phép thực hiện những nhiệm vụ mâu thuẫn nhau, hoặc các nhiệm vụ không được thực hiện bởi cùng một cá nhân.

Phân quyền & ủy quyền

Phân quyền, ủy quyền đúng mực. Cơ cấu của công ty phải định rõ trách nhiệm và quyền hạn, tức công ty phải có hệ thống phân quyền, ủy quyền với một quy trình phê chuẩn rõ ràng, minh bạch.

Coi trọng sự chính trực

Coi trọng sự chính trực, giá trị đạo đức và năng lực chuyên môn. Sự chính trực, giá trị đạo đức của doanh nghiệp phải được khởi đầu từ cấp quản lý cao nhất và sau đó lan tỏa ra khắp doanh nghiệp.

Đánh giá rủi ro

Nhận diện và đánh giá rủi ro. Điều kiện tiên quyết trong việc đánh giá rủi ro là thiết lập các mục tiêu và kết nối chúng đến tất cả các cấp, đơn vị khác nhau một cách xuyên suốt và nhất quán.
Họ đã làm như thế nào ?

Bộ máy điều hành
Công ty mẹ

Khi nói tới bộ máy điều hành và giám sát của tập đoàn, một số doanh nghiệp Việt Nam rất dễ có khuynh hướng liên tưởng đến một hệ thống được thiết kế và tổ chức rất công phu, hoành tráng bao gồm hội đồng chủ tịch & ủy ban kiểm soát. Thành viên của các chủ thể này bao gồm các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các TGĐ và PTGĐ của công ty mẹ, các công ty con. Ngoài ra còn có ủy ban đối ngoại, hội đồng cố vấn & văn phòng tập đoàn. Các phòng ban chức năng vốn trước đây trực thuộc công ty mẹ nay được nâng lên thành các ủy ban.

Chúng tôi sẽ giúp Quý vị tư duy & nhận định lại những vấn đề này một cách chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.
Họ đã làm như thế nào ?

Bộ máy điều hành Công ty mẹ

Khi nói tới bộ máy điều hành và giám sát của tập đoàn, một số doanh nghiệp Việt Nam rất dễ có khuynh hướng liên tưởng đến một hệ thống được thiết kế và tổ chức rất công phu, hoành tráng bao gồm hội đồng chủ tịch & ủy ban kiểm soát. Thành viên của các chủ thể này bao gồm các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các TGĐ và PTGĐ của công ty mẹ, các công ty con. Ngoài ra còn có ủy ban đối ngoại, hội đồng cố vấn & văn phòng tập đoàn. Các phòng ban chức năng vốn trước đây trực thuộc công ty mẹ nay được nâng lên thành các ủy ban.

Chúng tôi sẽ giúp Quý vị tư duy & nhận định lại những vấn đề này một cách chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-service-04.jpg

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-03-160x160.jpg
Joanna Prestley
HSBC Bank

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schema solutions.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-quote-02-160x160.jpg
Bradley Smith
Miller Automation

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one customer service with robust ideas.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-quote-06-160x160.jpg
Priscilla Jackson
WA Solutions

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holisticly predominate extensible testing procedures.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-04-160x160.jpg
Collin Leblanc
McIntire Industries

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital portals.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-05-160x160.jpg
Lilah Chang
Hotel Berg

Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process thinking.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-01-160x160.jpg
Justin Emerson
Applauz Startup
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!