HomeĐội ngũ

Khởi đầu là Mạng lưới các Chuyên gia tư vấn độc lập chuyên về TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, trong suốt 5 năm sau đó, Strategic Foresight đã không ngừng tự hoàn thiện & phát triển mạng lưới của mình. Tháng 12/2019, Strategic Foresight chính thức công bố kế hoạch tái cấu trúc dài hạn, tập trung xây dựng & phát triển năng lực cốt lõi của mình để trở thành CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam.

Dành riêng cho Doanh nghiệp của bạnĐịnh vị tương lai cùng Strategic Foresight

Strategic Foresight là một mạng lưới hỗ trợ toàn diện cho Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đạt được tầm nhìn của mình trong dài hạn. Không chỉ tư vấn, chúng tôi còn đồng hành cùng Doanh nghiệp.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-signature.png
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-trust.jpg
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-people-01.jpg
Trần Khắc Điền
Sáng lập & điều hành
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-people-02.jpg
Angela Williams
Leading Consultant
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-people-03.jpg
Priscilla Matthews
Consulting Associate
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-people-04.jpg
Peter Bright
Consulting Partner
92%
Tư vấn thành công
49+
Khách hàng & đối tác
15+
Hồ sơ dự án đầu tư
16+
Associates & Partners
Điều gì tạo nên

Sức mạnh
của chúng tôi ?

Trong quan điểm & cách nhìn mới về hợp tác phát triển, Strategic Foresight chọn lọc & quyết định sự hợp tác dựa trên nền tảng NĂNG LỰC CỐT LÕI của từng Đối tác cần liên kết nhằm tích hợp chung thành một NĂNG LỰC mới, qua đó giúp tối ưu hóa chi phí & tối đa hóa giá trị trong nỗ lực hỗ trợ toàn diện dành cho các Dự án đầu tư hoặc các Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.
Công trình nghiên cứu khoa học
Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on the bottom line.
Giải thưởng Khoa học & sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework.
Quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ
Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service.
Dự án xây dựng nhà máy & công trình công nghiệp
Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing.
Dự án tư vấn phát triển doanh nghiệp
Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric outside the box thinking.
Dự án hợp tác & liên doanh/liên kết
Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable organic sources.
Tư vấn tái cấu trúc & vực dậy doanh nghiệp
Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing.
Thu xếp tài chính & phát triển nguồn vốn
Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric outside the box thinking.
Hợp tác quốc tế & chuyển giao công nghệ
Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable organic sources.
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!