HomeDự án đầu tư

Cổng thông tin tổng hợp danh sách hồ sơ các dự án đầu tư do Strategic Foresight tư vấn hoặc hợp tác phát triển. Danh sách cũng bao gồm hồ sơ các dự án ở dạng tiềm năng & đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, một số đang trong quá trình thương thảo để ký kết hợp đồng tư vấn hoặc hợp tác đầu tư. Ngoài ra, do yêu cầu bảo mật của dự án, chúng tôi sẽ không công bố công khai danh tính Chủ đầu tư cùng những thông tin tài chính quan trọng khác.
DỰ ÁN TỐT TÌM NGUỒN VỐN CHẤT LƯỢNG

Chúng ta cùng phát triển

Quỹ đầu tư quốc tế có nhu cầu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Nhà đầu tư Thiên thần tìm thấy những dự án đầu tư hấp dẫn trong khả năng tài chính & kinh nghiệm của mình; Tổ chức tài chính quốc tế mong muốn mở rộng thì trường tín dụng ở những quốc đang tăng trưởng hấp dẫn như Việt Nam; và Tổ chức quốc tế phi lợi nhuận mong muốn hỗ trợ & giúp đỡ cho Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường & thích ứng với biến đổi khí hậu.
Dự án đầu tư do Strategic Foresight tư vấn theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp chủ đầu tư. Các dự án này là đơn nhất, độc lập và được phát triển trong một thời hạn nhất định nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển riêng của Doanh nghiệp.
Dự án được phát triển theo mô hình Dự án chủ + chuỗi các Dự án thành phần có cùng mô hình kinh doanh & Sứ mệnh chung. Doanh nghiệp tham gia với tư cách là chủ đầu tư của Dự án thành phần là nơi trực tiếp tiếp nhận nguồn vốn đầu tư/tài trợ tài chính.
Dự án đầu tư được phát triển với mong muốn tận dụng & khai thác tối đa các lợi ích kinh tế trong chuỗi giá trị sản phẩm của ngành mà Doanh nghiệp đang hoạt động nhằm tăng cường năng lực & vị thế cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Dự án đầu tư có sự tham gia của nhiều Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án hoặc tổ hợp dự án khác nhau trong cùng một tổng thể về không gian địa lý, và có cùng mô hình phát triển với mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.
STRATEGIC FORESIGHT

Cam kết
của chúng tôi

Huy động vốn hoặc phát triển nguồn vốn cho dự án đầu tư là một trong những bước quan trọng nhất & quyết định sự thành công trong nhiệm vụ phát triển dự án đầu tư của Strategic Foresight.

Hiểu được tầm quan trọng này, để lấy trọn niềm tin nơi các Nhà tài trợ tài chính, chúng tôi cam kết tất cả các dự án đầu tư do chúng tôi tư vấn hoặc hợp tác phát triển đều hướng tới những tiêu chuẩn cao nhất theo thông lệ quốc tế.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-pricelist.jpg
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!