HomeDự án đầu tư theo mô hình chuỗi

Là thể loại dự án (Series Projects) được phát triển theo mô hình Dự án chủ + chuỗi các Dự án thành phần có cùng mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển để thực thi một Sứ mệnh chung. Trong thỏa thuận này, các Doanh nghiệp tham gia với tư cách là chủ đầu tư của Dự án thành phần là nơi trực tiếp tiếp nhận nguồn vốn đầu tư/tài trợ tài chính từ các quỹ đầu tư hoặc tổ chức tài chính.
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!