HomeDự án đầu tư theo mô hình đa tổ hợp

Là thể loại dự án đầu tư (Mega Projects) có sự tham gia của nhiều Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án hoặc tổ hợp dự án khác nhau trong cùng một tổng thể về không gian địa lý (gọi là Khu công nghiệp), cùng mô hình phát triển (kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...) với mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!