Hồ sơ năng lựcDự án tư vấn phát triển doanh nghiệp

27/11/2021by SF Admin0

STRATEGIC FORESIGHT:

1. Tập đoàn kinh tế đa ngành (BĐS, Nông nghiệp, Du lịch, Năng lượng) – 2012:

  • Tư vấn lập đề án Tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty Holdings.
  • Tư vấn tái cấu trúc nhóm công ty.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tập đoàn.

2. Tập đoàn kinh tế đa ngành (Cảng biển, Logistic, Nông sản, Năng lượng) – 2015:

  • Tư vấn lập dự án đầu tư dự án nhà máy trích ly dầu nành.
  • Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy trích ly dầu cám gạo.
  • Tư vấn tái cấu trúc & IPO cảng biển – BRVT.
  • Tư vấn xây dựng mô hình tập đoàn.

3. Tập đoàn xây dựng & BĐS – 2016:

  • Tư vấn mô hình tập đoàn, kiểm soát quản trị nhóm công ty
  • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

4. Tổng công ty Du lịch (Lữ hành, Nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Vận chuyển) – 2017:

  • Tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh ẩm thực – du lịch
  • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

5. Tập đoàn kinh tế đa ngành (Mía đường, Trung tâm nông nghiệp CNC, Tre luồng, Du lịch văn hóa – tâm linh) – 2018:

  • Tư vấn Chiến lược phát triển và mô hình nhóm công ty/tập đoàn kinh tế.

6. Nghiên cứu & phát triển kinh tế nông nghiệp, Truyền thông, Đầu tư – 2019:

  • Tư vấn lập dự án đầu tư Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học.

7. Doanh nghiệp chuyên ngành BĐS và Nông nghiệp – 2019:

  • Tư vấn lập dự án đầu tư Vùng trồng và Nhà máy sấy bắp hạt công nghệ Hoa Kỳ ở Dầu Tiếng – Tây Ninh.

8. Doanh nghiệp đa ngành (Nhà máy cung cấp nước sạch, TTTM, BĐS, Xây dựng cầu đường) – 2020:

  • Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy cung cấp nước sạch – Thanh Hóa
  • Tư vấn lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại – Thanh Hóa

9. Công ty Cổ phần Phát triển Harvest (BĐS, Thương mại – dịch vụ, Chế biến thực phẩm) – 2021

  • Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!