CHÚNG TÔI LÀ AI ?

Strategic Foresight là mạng lưới các Chuyên gia tư vấn độc lập đang được phát triển bởi công ty Gabuff BSI.

Trên nền tảng năng lực cốt lõi về Xây dựng doanh nghiệp, Tái cấu trúc và Tái lập doanh nghiệp, Strategic Foresight tập trung phát triển các khả năng có thể giải quyết hiệu quả tận gốc các vấn đề của Doanh nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ của các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn như: chiến lược, quản trị, tài chính, đầu tư, huy động vốn, M&A, kế toán, tiếp thị, thương hiệu, phân phối, nhân sự, pháp lý, kiểm toán, kiểm soát, nội bộ…

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

TỰ GIỚI THIỆU

Ông Trần Khắc Điền có hơn 15 năm làm việc cho các Tập đoàn đa quốc gia của Singapore, Nauy, Hoa Kỳ và Việt Nam. Năm 2012, ông chuyển sang lĩnh vực nghiên cứu kinh tế và tham gia lĩnh vực báo chí với những bài viết chuyên mục kinh tế và quản trị cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Năm 2015, ông thành lập Công ty Gabuff BSI với thương hiệu tư vấn là Strategic Foresight chuyên về chiến lược, M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp và quản trị công ty.

Ông là người sáng lập Gabuff BSI, VAGEC, Strategic Foresight, Bio-DOF, SEMA Technology và O2 Capital

 

KINH NGHIỆM

Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế (đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

– Nông nghiệp Việt Nam: Để là người dẫn đầu
– Tái cơ cấu ngành lúa gạo – đừng quên ngành công nghiệp sau gạo
– Chuỗi giá trị lúa gao Việt Nam – sao chỉ có hạt gạo ?

Nghiên cứu lĩnh vực quản trị công ty (đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

– Phân quyền & ủy quyền trong doanh nghiệp
– Sự tin cậy của báo cáo tài chính
– Tái cấu trúc DNNN dưới góc nhìn của quản trị công ty
– Bạn có đang kiểm soát doanh nghiệp của mình ?
– Thành viên HĐQT độc lập – độc lập để làm gì ?
– Kiểm soát quản trị nhóm công ty: Mô hình nhóm công ty – tại sao chúng ta khác biệt ?
– Kiểm soát quản trị nhóm công ty: Mô hình phù hợp cho doanh nghiệp VN
– Kiểm soát quản trị nhóm công ty: Quản trị công ty trong tập đoàn
– Quản lý công nợ (kỳ 1): Kỹ năng thu hồi nợ
– Quản lý công nợ (kỳ 2): Bí quyết thu hồi nợ.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

TỰ GIỚI THIỆU

Ông Trần Khắc Điền có hơn 15 năm làm việc cho các Tập đoàn đa quốc gia của Singapore, Nauy, Hoa Kỳ và Việt Nam. Năm 2012, ông chuyển sang lĩnh vực nghiên cứu kinh tế và tham gia lĩnh vực báo chí với những bài viết chuyên mục kinh tế và quản trị cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Năm 2015, ông thành lập Công ty Gabuff BSI với thương hiệu tư vấn là Strategic Foresight chuyên về chiến lược, M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp và quản trị công ty.

Ông là người sáng lập Gabuff BSI, VAGEC, Strategic Foresight, Bio-DOF, SEMA Technology và O2 Capital

KINH NGHIỆM

Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế (đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

– Nông nghiệp Việt Nam: Để là người dẫn đầu
– Tái cơ cấu ngành lúa gạo – đừng quên ngành công nghiệp sau gạo
– Chuỗi giá trị lúa gao Việt Nam – sao chỉ có hạt gạo ?

Nghiên cứu lĩnh vực quản trị công ty (đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

– Phân quyền & ủy quyền trong doanh nghiệp
– Sự tin cậy của báo cáo tài chính
– Tái cấu trúc DNNN dưới góc nhìn của quản trị công ty
– Bạn có đang kiểm soát doanh nghiệp của mình ?
– Thành viên HĐQT độc lập – độc lập để làm gì ?
– Kiểm soát quản trị nhóm công ty: Mô hình nhóm công ty – tại sao chúng ta khác biệt ?
– Kiểm soát quản trị nhóm công ty: Mô hình phù hợp cho doanh nghiệp VN
– Kiểm soát quản trị nhóm công ty: Quản trị công ty trong tập đoàn
– Quản lý công nợ (kỳ 1): Kỹ năng thu hồi nợ
– Quản lý công nợ (kỳ 2): Bí quyết thu hồi nợ.

“Chúng tôi có Sứ mệnh trợ lực cho Doanh nghiệp Việt Nam vượt sóng to, biển lớn.”

Trần Khắc Điền