HomeGiới thiệu cơ hội đầu tư & tài trợ tài chính

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ & TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-bottom-right.png
HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chuẩn mực của Strategic Foresight

CHUẨN MỰC SF là điều kiện tiên quyết & được áp dụng cho tất cả các Dự án đầu tư mà chúng tôi tư vấn dịch vụ hoặc trực tiếp phát triển. Chuẩn mực này nhằm bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng chủ đầu tư & các đối tác là Nhà đầu tư hoặc Tổ chức tài chính của chúng tôi, bao gồm:
1- Khả thi về kỹ thuật & công nghệ
4- Khả thi trong triển khai xây dựng dự án
2- Khả thi về kinh tế & đầu tư
5- Khả thi về tiến độ hoàn thành dự án
3- Khả thi về mặt pháp lý
03
04
05
06
Business Targeting
Planning & Management
Strategy & Positioning
Human Resouring
Start Ups & IT Launches
People & Organisations
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-service-06.jpg
Quý vị cần gì ở chúng tôi ?

từ Cơ hội
đến Thực tế đầu tư

Chúng tôi hiểu những băn khoăn của Quý vị, và vì lý do này chúng tôi đã xây dựng chiến lược định vị Strategic Foresight là một ĐỐI TÁC đồng hành đáng tin cậy, cùng chia sẻ lợi ích kinh tế & trách nhiệm từ giai đoạn xây dựng dự án, phát triển dự án & xây dựng doanh nghiệp.
HỒ SƠ TÀI CHÍNH CỦA SF

Đáp ứng
Tiêu chuẩn quốc tế

Hơn cả một hợp đồng tư vấn kết nối đầu tư, chúng tôi mong muốn các CHỈ SỐ trong Báo cáo của chúng tôi trở thành CHUẨN THAM KHẢO TRONG NGÀNH đối với các dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tương tự ở Việt Nam, những dự án mà Quý Nhà đầu tư muốn đầu tư cổ phần hoặc các Tổ chức tài chính muốn cấp phát tín dụng.

Chỉ sốKế hoạch kinh doanh

Dự báo doanh thu & sản lượng; Cơ cấu giá thành sản xuất; Chí phí quản lý; Điểm hòa vốn; Kết quả kinh doanh

Chỉ sốDự toán đầu tư

Nhu cầu vốn lưu động & vốn cố định; Thời gian hoàn vốn; Chi phí sử dụng vốn (WACC); Tỷ suất thu nhập nội bộ (IRR)

Chỉ sốKhả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành; Tài sản lưu động ròng; Khả năng thanh toán nhanh; Khả năng trả nợ của dự án

Chỉ sốCơ cấu tài chính

Tỷ số nợ trên tài sản; Khả năng thanh toán lãi vay

Chỉ sốHiệu quả hoạt động

Vòng quay tồn kho (lần); Kỳ thu tiền bình quân (DSO); Hiệu suất sử dụng tài sản cố định; Vòng quay tài sản

Chỉ sốLưu chuyển dòng tiền

Dòng tiền từ họat động kinh doanh, từ họat động đầu tư & từ họat động tài chính; Dòng tiền tự do (FCF)

Chỉ sốHiệu quả kinh doanh

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động (ROS); Tỷ suất lợi nhuận kinh tế (ROA); Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE)

Chỉ sốĐòn bẩy tài chính

Đòn cân định phí; Đòn cân nợ; Tổng hợp đòn cân

Chỉ sốCấu trúc tài chính DuPont

Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) & lợi nhuận hoạt động (ROS); Vòng quay vốn; Hệ số nợ; Hệ số vốn chủ sở hữu

Contact Us With EaseLet's Talk

Visit our agency or simply send us an email anytime you want. If you have any questions, please feel free to contact us.
Trụ sở
Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q1, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại
0398 160473
Email
contact@sf-consultants.net
gabuffbsi@gmail.com
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-bottom-right.png

  Chung tay
  cùng
  Thịnh vượng

  Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

  © Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

  error: Content is protected !!