Dịch vụHệ thống kiểm soát nội bộ

25/11/2021by SF Admin0

Phần lớn các sai phạm trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam đều chỉ ra đó là hậu quả của việc thiếu hay yếu kém năng lực kiểm soát nội bộ, cụ thể là việc hiểu và cam kết thực thi các nguyên tắc cơ bản nhất trong kiểm soát nội bộ làm nền tảng cho việc xây dựng và vận hành hiệu quả một hệ thống kiểm soát nội bộ tương thích và đáp ứng được các tiêu chuẩn của quản trị công ty hiện đại ( thông lệ tốt nhất ) của thế giới, thay vì một hệ thống được hình thành dựa trên sự cảm nhận tự nhiên của ông chủ doanh nghiệp như:

Thiết kế của chúng tôi dựa trên nền tảng mô hình COSO. Đây là mô hình được xem là chuẩn nhất hiện nay, và được sử dụng làm nền tảng cho hệ thống kiểm soát nội bộ của nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia, và cũng là mô hình được ứng dụng rộng rãi và thường xuất hiện trong các đề xuất thực hành quản trị công ty tốt ở Việt Nam.

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!