HomeHồ sơ năng lực tổng hợp

Hồ sơ năng lực tổng hợp của Strategic Foresight là sự tích hợp của tư duy, năng lượng, năng lực & kinh nghiệm vượt trội của các Đối tác trong nhiều năm qua, và không chỉ của ngày hôm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục "cuộc hành trình vạn lý" nhằm chinh phục những đỉnh cao mới trong một tầm nhìn dài hạn vì tương lai của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-service-04.jpg
Điều gì tạo nên

Sức mạnh
của chúng tôi ?

Trong quan điểm & cách nhìn mới về hợp tác phát triển, Strategic Foresight chọn lọc & quyết định sự hợp tác dựa trên nền tảng NĂNG LỰC CỐT LÕI của từng Đối tác cần liên kết nhằm tích hợp chung thành một NĂNG LỰC mới, qua đó giúp tối ưu hóa chi phí & tối đa hóa giá trị trong nỗ lực hỗ trợ toàn diện dành cho các Dự án đầu tư hoặc các Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2021/11/Ms-Phuong-160x160.jpg
Phượng Bùi
Phát triển dự án đầu tư

Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient enabled data.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-quote-02-160x160.jpg
Bradley Smith
Môi trường & Khí hậu toàn cầu

Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technology emerging competency.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2021/11/Nguyen-Dinh-Tung-03-160x160.jpg
Nguyễn Đình Tùng
Kỹ thuật động lực & Tự động hóa

Efficiently enable enabled sources and cost effective products, completely synthesize communities.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2021/11/Danny-Nguyen-03-160x160.png
Collin Leblanc
Vùng trồng & Canh tác hữu cơ

Compellingly embrace empowered e-business after user friendly intellectual capital processes convergence.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-05-160x160.jpg
Lilah Chang
Công nghệ số & Công nghệ điều khiển

Objectively integrate enterprise-wide strategic theme areas with functionalized infrastructure technologies.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-01-160x160.jpg
Justin Emerson
Thu xếp tài chính & Phát triển nguồn vốn
Tại sao nên chọn chúng tôi ?

Chúng tôi chuyên nghiệp & có đủ năng lực

Chúng tôi là tập hợp đội ngũ Chuyên gia chuyên nghiệp & dày dạn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực chủ chốt với tinh thần cống hiến cao vì sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Tính chuyên nghiệp luôn được thể hiện qua cung cách xử lý công việc và quan hệ với Khách hàng, Đối tác & Nhà đầu tư.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-expert-guidance.jpg

Hồ sơ năng lực đầu tiên của Strategic Foresight được thể hiện qua các Công trình Nghiên cứu Khoa học cấp đơn vị & cấp nhà nước của các Chuyên gia & Thành viên Hội đồng Tư vấn của Strategic Foresight.

Hồ sơ năng lực thứ hai là các Giải thưởng Khoa học & Sáng kiến Cải tiến Kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ thuật động lực, lĩnh vực lúa gạo, công nghệ sinh học… của các Chuyên gia tư vấn liên kết của Strategic Foresight.

Quyền Bảo hộ Sở hữu Trí tuệ là hồ sơ năng lực quan trọng thứ ba của chúng tôi, đặc biệt với các dự án nông nghiệp công nghệ cao có kèm theo Thỏa thuận Chuyển giao Công nghệ theo hình thức “Chìa khóa trao tay”.

Kinh nghiệm thi công & ứng dụng kỹ thuật mới trong các Dự án Xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm & Công trình Công nghiệp là ưu thế tổng hợp nổi trội trong hồ sơ năng lực thứ tư của Strategic Foresight.

Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp là HSNL thứ năm, là Năng lực Cốt lõi của Strategic Foresight. Đây là tiền đề quan trọng để Strategic Foresight phát triển thành Chuyên gia phát triển dự án đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Dự án hợp tác & liên doanh/liên kết

Hợp tác & liên doanh/liên kết là các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp & chế biến nông sản thực phẩm là HSNL thứ sáu mà chúng tôi & Đối tác liên kết đã & đang phát triển thành công trong những năm qua.

Tư vấn tái cấu trúc & vực dậy doanh nghiệp

Tái cấu trúc & Vực dậy Doanh nghiệp là Năng lực Cốt lõi thứ hai của Strategic Foresight. Cùng với đối tác của mình, chúng tôi tích hợp thành một năng lực mới vượt trội trong HSNL thứ bảy của Strategic Foresight.

Thu xếp tài chính & phát triển nguồn vốn

HSNL thứ tám là một trong những năng lực quan trọng nhất trong vai trò Chuyên gia Phát triển Dự án Đầu tư của Strategic Foresight, là năng lực tổng hợp của Strategic Foresight với các Đối tác chuyên nghiệp.

Hợp tác quốc tế & chuyển giao công nghệ

Hợp tác Quốc tế & Chuyển giao Công nghệ là hồ sơ năng lực cuối cùng của Strategic Foresight. Đây là năng lực mới mà chúng tôi rất chú trọng xây dựng & phát triển mạnh mẽ trong những năm sắp tới.

Gieo niềm tin
Gặt thành công
Gieo
niềm tin
Gặt
thành công

Nếu bạn cần một người đồng hành, bạn đã đến đúng nơi. Hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết dự án của bạn để nhận được cảm hứng từ các dịch vụ mà chúng tôi đã tư vấn hoặc các dự án đầu tư mà chúng tôi đã & đang phát triển.

  Chung tay
  cùng
  Thịnh vượng

  Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

  © Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

  error: Content is protected !!