https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-bottom-right.png
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Lập dự án đầu tư
& mô hình tài chính

Một báo cáo khả thi dự án đầu tư chuẩn quốc tế có thể giúp Doanh nghiệp đạt được những mục tiêu nào ?
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Lập dự án đầu tư & mô hình tài chính

Một báo cáo khả thi dự án đầu tư chuẩn quốc tế có thể giúp Doanh nghiệp đạt được những mục tiêu nào?
Xin cấp phép dự án đầu tư
Tìm nhà đầu tư chiến lược
Vay vốn ngân hàng
Triển khai & giám sát dự án đầu tư
Huy động vốn đầu tư
Quản lý ngân sách hoạt động của công ty
Technical Feasibility
Khả thi về mặt Kỹ thuật – Công nghệ
Economic Feasibility
Khả thi về mặt Kinh tế & Đầu tư
Legal Feasibility
Khả thi về mặt Pháp lý
Operational Feasibility
Khả thi trong Triển khai xây dựng dự án
Scheduling Feasibility
Khả thi về Tiến độ hoàn thành dự án
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-service-06.jpg
Là Chủ đầu tư dự án

Bạn có nhận ra
điều này không ?

Theo quan điểm của các Quỹ đầu tư/Tổ chức tài chính quốc tế thì tài sản lớn & quan trọng nhất trong một dự án đầu tư chính là tài sản được hình thành trong tương lai từ vốn vay hoặc vốn đầu tư chứ không chỉ là những tài sản hiện có của Doanh nghiệp. Do vậy, Doanh nghiệp cần hiểu được tầm quan trọng mang tính quyết định của việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong việc lập Luận chứng kinh tế - kỹ thuật & xây dựng Mô hình tài chính thật chuẩn để chứng minh được tính khả thi dự án đầu tư của Doanh nghiệp.
Là Chủ đầu tư dự án

Bạn có nhận ra
điều này không ?

Theo quan điểm của các Quỹ đầu tư/Tổ chức tài chính quốc tế thì tài sản lớn & quan trọng nhất trong một dự án đầu tư chính là tài sản được hình thành trong tương lai từ vốn vay hoặc vốn đầu tư chứ không chỉ là những tài sản hiện có của Doanh nghiệp. Do vậy, Doanh nghiệp cần hiểu được tầm quan trọng mang tính quyết định của việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong việc lập Luận chứng kinh tế - kỹ thuật & xây dựng Mô hình tài chính thật chuẩn để chứng minh được tính khả thi dự án đầu tư của Doanh nghiệp.
PHÁ VỠ RÀO CẢN

Để vươn lên dẫn đầu

Để Strategic Foresight trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, chúng tôi chủ trương xây dựng & áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất theo thông lệ quốc tế trong nhiều năm qua trong các Báo cáo tài chính dự án đầu tư mà chúng tôi xây dựng với chất lượng khác biệt.

CAM KẾT 1Chính xác

Thông số đầu vào là số liệu thống kê chuyên nghiệp hoặc được tham chiếu trên thị trường & có thể kiểm chứng.

CAM KẾT 2Khoa học

Các kết quả được tính toán tự động, liên kết dữ liệu liên hoàn dựa trên các thông số đầu vào của mô hình tài chính.

CAM KẾT 3Thực tế

Các báo cáo là tài sản, được sử dụng để xin cấp phép, huy động vốn, giám sát dự án hoặc xây dựng KPI cho doanh nghiệp.

CAM KẾT 4Bảo mật

Bảo mật để duy trì lợi thế cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro & tăng cơ hội thành công của dự án đầu tư là Cam kết của chúng tôi.

Là chủ đầu tư dự ánBạn quan tâm những gì
trong Báo cáo của mình ?

- Số vốn cần có cho dự án là bao nhiêu ?
- Chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng của nhà máy ?
- Quỹ đất tối thiểu dành cho dự án như thế nào ?
- Cơ chế giá thành sản phẩm được xây dựng ra sao ?
- Thời gian tối thiểu để dự án đạt mức hoàn vốn... ???

Là chủ đầu tư dự ánBạn quan tâm những gì trong Báo cáo của mình ?

- Số vốn cần có cho dự án là bao nhiêu ?
- Chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng của nhà máy ?
- Quỹ đất tối thiểu dành cho dự án như thế nào ?
- Cơ chế giá thành sản phẩm được xây dựng ra sao ?
- Thời gian tối thiểu để dự án đạt mức hoàn vốn... ???
!
LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
Đánh giá tiềm năng & cơ hội thị trường của dự án
 • Sản phẩm & chuỗi giá trị ngành
 • Thị trường nội địa & xuất khẩu
 • Nguồn cung nguyên liệu & chuỗi cung ứng
 • Mô hình tổ chức sản xuất
 • Quản trị & điều hành công ty
!
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu & mô hình hóa quy trình sản xuất
 • Công suất thiết kế tiêu chuẩn
 • Tiêu hao nguyên vật liệu & phụ liệu
 • Tiêu hao điện năng & nhiên liệu
 • Nhân lực & vật tư dùng cho sản xuất
 • Bán thành phẩm & thành phẩm xuất xưởng
!
CƠ SỞ HẠ TẦNG
Thiết kế & dự toán kết cấu xây dựng công trình
 • Quy hoạch tổng thể
 • Thiết kế kiến trúc & kết cấu
 • Thiết kế công trình phụ trợ
 • Phối cảnh 3D
 • Dự toán kết cấu & thi công xây dựng
$$
KẾ HOẠCH KINH DOANH
Thông số đầu vào & Kết quả kinh doanh
 • Kế hoạch sản lượng
 • Dự báo doanh thu
 • Giá vốn hàng bán
 • Chi phí sản xuất chung
 • Chi phí quản lý
 • Chi phí bán hàng
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền
 • Bảng cân đối tài sản
$$
DỰ TOÁN ĐẦU TƯ
Kết quả kinh doanh & Nhu cầu vốn đầu tư
 • Điểm hòa vốn của dự án đầu tư
 • Nhu cầu vốn lưu động
 • Vốn cố định & nhu cầu huy động vốn
 • Dòng tiền tự do (FCF)
 • Tỷ suất thu nhập nội bộ (IRR)
 • Hiện giá thuần (NPV) của dự án
 • Thời gian hoàn vốn
 • Chi phí vốn của dự án (WACC)
 • Nguồn & kế hoạch trả nợ của dự án
$$
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Các chỉ số tài chính chủ chốt
 • Chu kỳ tiền mặt (CCC)
 • Khả năng thanh toán
 • Cơ cấu tài chính
 • Hiệu quả hoạt động (DSO, DPO, DIO)
 • Lưu chuyển của dòng tiền
 • Vòng quay & hiệu suất sử dụng tài sản
 • Hiệu quả kinh doanh (ROS, ROA, ROE)
 • Đòn bẩy tài chính
 • Lợi nhuận trên cổ phần (EPS)
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-bottom-right.png

  Chung tay
  cùng
  Thịnh vượng

  Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

  © Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

  error: Content is protected !!