PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯMô hình kinh doanh & Chiến lược phát triển

Mô hình kinh doanh & chiến lược đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp, và mang tính quyết định đối với một DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI khi muốn chinh phục các Nhà đầu tư hoặc Tổ chức tài chính chuyên nghiệp.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, với lợi thế khởi đầu từ Chuyên gia phát triển doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn giúp cho Doanh nghiệp hoặc Doanh nhân khởi nghiệp NĂNG LỰC TƯ DUY CHIẾN LƯỢC theo chuỗi giá trị sản phẩm hoặc theo chuỗi cung ứng trong ngành, làm nền tảng xây dựng Mô hình kinh doanh phù hợp & tối ưu nhất cho Dự án đầu tư của mình.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-bottom-left.png
Hãy lắng nghe, đừng bỏ qua

Lời khuyên
của chúng tôi

Tập trung vào chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị là tư duy chiến lược, không phải là mô hình kinh doanh. Dù có thể đa dạng về hình thái sản xuất song các mô hình nông nghiệp phải đáp ứng được ba yêu cầu cơ bản. Một là, phải có được lợi thế về quy mô, tức sản xuất nông nghiệp ở quy mô công nghiệp, nhờ đó tạo khả năng tốt hơn trong hấp thụ vốn và công nghệ. Hai là, phải gắn vào chuỗi giá trị, bao gồm chuỗi giá trị sản phẩm và chuỗi giá trị ngành. Ba là, sản phẩm làm ra phải có cơ hội tham gia được vào chuỗi cung ứng ít nhất là trong thị trường nội địa.

Để sản xuất nông nghiệp bền vững thì sản xuất theo chuỗi giá trị có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhất là khi nước ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là xuất khẩu. Do đó, từng nông hộ, HTX, doanh nghiệp đơn lẻ không thể tự thực hiện được chuỗi sản xuất và tiêu thụ ở thị trường quốc tế. Liên kết giữa các nông hộ, HTX và doanh nghiệp mới đủ năng lực nâng cao giá trị cho nông sản Việt và tiếp đó là xâm nhập thị trường trường quốc tế.

Hoạch định chiến lược phát triển

Doanh nghiệp nông nghiệp phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Xuất phát điểm của chủ doanh nghiệp phần lớn cũng từ nông dân mà ra, do vậy cũng không lạ khi những khái niệm như: “chuỗi cung ứng”, “chuỗi giá trị”, “chiến lược phát triển”, “hoạch định, thực thi và giám sát chiến lược”… hiếm khi xuất hiện trên các báo cáo tổng kết cuối năm của doanh nghiệp, mà nội dung chính trong báo cáo chỉ tập trung cho khả năng cạnh tranh của sản phẩm hiện có, kế hoạch sản xuất và bán hàng cho từng năm trong một phạm vi địa lý hoặc một phân khúc thị trường cụ thể nào đó.

Vì là doanh nghiệp nhỏ, vốn ít, nên cũng không thể sản xuất ra được nhiều sản phẩm, dòng sản phẩm, do vậy sự tồn tại của những doanh nghiệp như vậy phụ thuộc hoàn toàn vào vòng đời sống của những sản phẩm mà doanh nghiệp hoặc dự án hiện có.

Năng lực tư duy, hoạch định & thực thi chiến lược có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo sự thành công trong quá trình phát triển & tái sinh của một doanh nghiệp.

Điều hành

Hệ thống quản lý chiến lược giúp điều phối hoạt động của các đơn vị kinh doanh, bộ phận, thành viên trong công ty.

Đánh giá

Hệ thống quản lý chiến lược giúp đánh giá kết quả kinh doanh của công ty, hiệu quả hoạt động của bộ phận, chỉ tiêu và hiệu suất làm việc quản lý cấp trung.

Tạo động lực

Hệ thống quản lý chiến lược tạo động cơ thúc đẩy đối với các cấp quản lý đạt được các mục tiêu đã định.

Ra quyết định

Hệ thống quản lý chiến lược giúp lãnh đạo công ty biết được khi nào cần can thiệp vào các quyết định của quản lý đơn vị hoặc bộ phận.
Hơn cả lời chỉ dẫn

Chúng tôi là người bạn đồng hành

Là Chuyên gia phát triển dự án đầu tư, chúng tôi định vị chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn, mô hình tư vấn chuyên sâu dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp, các gói dịch vụ được thiết kế với sự sáng tạo & đột phá trong tư duy tạo nên sự khác biệt trong cách chúng tôi giải quyết các vấn đề của Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-service-04.jpg

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-03-160x160.jpg
Joanna Prestley
HSBC Bank

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schema solutions.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-quote-02-160x160.jpg
Bradley Smith
Miller Automation

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one customer service with robust ideas.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-quote-06-160x160.jpg
Priscilla Jackson
WA Solutions

Objectively innovate empowered manufactured products whereas parallel platforms. Holisticly predominate extensible testing procedures.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-04-160x160.jpg
Collin Leblanc
McIntire Industries

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital portals.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-05-160x160.jpg
Lilah Chang
Hotel Berg

Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process thinking.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2019/04/img-quote-01-160x160.jpg
Justin Emerson
Applauz Startup
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!