Dịch vụQuản lý chi phí toàn diện

25/11/2021by SF Admin0

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp luôn chịu áp lực về lợi nhuận cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Đây là bài toán khó, bởi quản trị chi phí không đơn thuần chỉ là kiểm soát chi phí ở giai đoạn sản xuất, mà hoạt động kiểm soát phải bắt đầu từ giai đoạn nghiên cứu và thiết kế sản phẩm, cho đến sản xuất, lưu kho vận chuyển… Vấn đề cạnh tranh hiện nay không chỉ đơn giản là cạnh tranh về chi phí (cost-based competition) mà đôi khi còn là sự chạy đua về thời gian để đưa sản phẩm mới ra thị trường (time-based competition).

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty nhận thức được vấn đề là cách định giá bán theo kiểu truyền thống không còn phù hợp nữa, theo đó, chi phí sản xuất được sử dụng làm cơ sở để xác định giá bán của sản phẩm (cost-based pricing), rằng nếu doanh nghiệp quản trị chi phí tốt thì doanh nghiệp có cơ hội giảm giá bán của sản phẩm.

Nhưng nay, với cách tiếp cận mới thì giá bán phải do thị trường quyết định, và để tồn tại được trên thương trường, các doanh nghiệp có xu hướng chuyển sang phương thức định giá mới là: “Chi phí sản xuất = Giá bán (của thị trường) – Mức lợi nhuận biên dự kiến” . Đây là quan điểm quản trị chi phí hiện đại hướng tới mục tiêu dài hạn và bền vững hơn. Mục tiêu của cách tiếp cận này là tối ưu hóa chi phí cho từng giai đoạn phát triển của sản phẩm, nhằm duy trì liên tục khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp trong dài hạn.

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!