Dịch vụQuản lý dòng tiền hiệu quả

25/11/2021by SF Admin0

Vấn đề quản lý tiền mặt giữ vai trò quan trọng tuyệt đối đối với bất kỳ tổ chức nào, ngay cả đối với các tổ chức dồi dào về tài chính. Với doanh nghiệp, thì tiền mặt được xem là “máu”, dòng tiền là “huyết mạch”, là nguồn sống của họ. Một doanh nghiệp có thể sống sót trong một thời gian ngắn mà không có doanh số hoặc lợi nhuận, nhưng sẽ không thể tồn tại nếu không còn tiền mặt. Có tiền, doanh nghiệp sẽ dùng để trả lương, thanh toán cho nhà cung ứng, trả nợ vay, trả cổ tức cùng các hoạt động thương mại khác. Bất kỳ một vấn đề nào nêu trên cũng có thể làm cho việc kinh doanh thất bại hay làm đảo lộn trật tự quản lý trong công ty.

Điều này càng đúng với những doanh nghiệp đang bị khủng hoảng và đang đối mặt với “cái chết”. Khi đó, nếu sự xuất hiện của các chuyên gia “giải cứu doanh nghiệp”, thì câu nói đầu tiên của họ luôn là “Cash is King-Tiền mặt là vua”. Quả thực là vậy. Mọi quyết định của doanh nghiệp lúc này luôn là “mức độ ảnh hưởng của nó đến dòng tiền của doanh nghiệp ra sao?”, và lúc này, các báo cáo tài chính, báo cáo lợi nhuận… đều chẳng có ý nghĩa gì, nó bị ném qua một bên. Tiền mặt, dòng tiền lúc này tuy không phải là tất cả, nhưng nó là thứ duy nhất cứu sống được doanh nghiệp. Với nguồn lực và sự hiểu biết hạn chế, thì việc Quản lý dòng tiền hiệu quả thực sự là một thách thức với không ít doanh nghiệp nhỏ, luôn là những câu hỏi:….

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!