Dịch vụQuản trị Tín dụng & Rủi ro thương mại

25/11/2021by SF Admin0

Tối ưu hóa dòng tiền và tránh được nợ xấu là hai trong số những mục tiêu chủ chốt của một doanh nghiệp thành công việc thiết lập một hệ thống kiểm soát tín dụng hiệu quả luôn là điểm khởi đầu nếu muốn đạt được hai mục tiêu này. Quản lý tín dụng tốt ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lợi nhuận và tăng trưởng của doanh nghiệp, bởi nếu chúng ta xem nợ phải thu như một khoản đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp, thì điều kiện tiên quyết phải là an toàn trước khi nghĩ đến lợi nhuận. Đó là lý do, tín dụng và rủi ro đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp nhận diện những cơ hội kinh doanh tốt, duy trì bền vững mối quan hệ khách hàng, và công tác thu hồi nợ được hiệu quả.

Đối với những tập đoàn hoặc doanh nghiệp có nhiều đơn vị kinh doanh ( SBU ), thì quản lý công nợ và thu hồi nợ không còn giới hạn trong phạm vi hẹp của phòng kế toán nữa, mà nó còn được mở rộng trách nhiệm đến phòng tài chính, phòng dịch vụ khách hàng ( CSR ) và phòng kinh doanh, bởi nó có liên quan đến các hoạt động đánh giá uy tín và năng lực tín dụng của khách hàng, định hạn mức tín dụng và kỳ hạn nợ, phân khúc khách hàng để kiểm soát rủi ro, các giải pháp tài trợ tài chính cho khách hàng nhằm hỗ trợ tăng trưởng…

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!