STRATEGIC FORESIGHT

Chuyên gia Phát triển Dự án Đầu tư

Strategic Foresight là sự tích hợp kinh nghiệm của một Chuyên gia phát triển doanh nghiệp với 3 Năng lực chiến lược mới, bao gồm: HỘI TỤ NGUỒN LỰC, KIẾN TẠO MÔ HÌNH & KẾT NỐI NHU CẦU để phát triển thành 9 gói dịch vụ tư vấn chuyên biệt dành cho lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam.
Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on the bottom line.
Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework.
Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service.
Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing.
Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric outside the box thinking.
Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable organic sources.
Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on the bottom line.
Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework.
Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service.
Gieo niềm tin
Gặt thành công
Gieo
niềm tin
Gặt
thành công

Nếu bạn cần một người đồng hành, bạn đã đến đúng nơi. Hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết dự án của bạn để nhận được cảm hứng từ các dịch vụ mà chúng tôi đã tư vấn hoặc các dự án đầu tư mà chúng tôi đã & đang phát triển.

  QUY TRÌNH TƯ VẤN

  & tham khảo
  Giá một số dịch vụ

  Credibly innovate granular internal or organic sources whereas high standards in web-readiness. Energistically scale future-proof core competencies vis-a-vis impactful experiences.
  https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-pricelist.jpg
  $69
  DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  Viết lại Báo cáo khả thi dự án đầu tư theo yêu cầu
  • Luận chứng kinh tế - kỹ thuật
  • Dự toán đầu tư & kế hoạch tài chính
  • Kế hoạch sử dụng vốn & hoàn trả nợ vay
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Lập đề xuất đầu tư
  $99
  DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  Xây dựng Mô hình tài chính cho dự án đầu tư
  • Lập dự toán đầu tư xây dựng cơ bản
  • Kế hoạch kinh doanh & kế hoạch tài chính
  • Kế hoạch sử dụng vốn & hoàn trả nợ vay
  • Các chỉ số về hiệu quả hoạt động & đầu tư
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  $199
  DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  Lập Báo cáo khả thi dự án đầu tư (trọn gói)
  • Khả thi về mặt kỹ thuật & công nghệ
  • Khả thi về hiệu quả kinh tế & đầu tư
  • Khả thi về thủ tục pháp lý
  • Khả thi về hiệu quả hoạt động
  • Khả thi về kế hoạch & kỳ hạn hoàn thành
  Chung tay
  cùng
  Thịnh vượng

  Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

  © Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

  error: Content is protected !!