HomeSF blog

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.
27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng: 2018: Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier. 2017: Theoretical and Experimantal Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer. 2009: Experimental Investigations of Extracted Rapeseed Combustion Emissions in a Small Scale Stationary Fluidized Bed Combustor. 2008: The Present State, Potential and...

25/11/2021
Tái cấu trúc & Vực dậy doanh nghiệp

Doanh nghiệp, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển luôn phải đối đầu với những rủi ro không chỉ từ môi trường kinh doanh. Vấn đề quản trị doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lèo lái “Con thuyền doanh nghiệp” vượt sóng dữ, và nếu không được quản...

25/11/2021
Hệ thống kiểm soát nội bộ

Phần lớn các sai phạm trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam đều chỉ ra đó là hậu quả của việc thiếu hay yếu kém năng lực kiểm soát nội bộ, cụ thể là việc hiểu và cam kết thực thi các nguyên tắc cơ bản nhất trong kiểm soát nội bộ làm nền...

25/11/2021
Doanh nghiệp Cổ phần hóa & IPO

Tại sao phải Cổ phần hóa doanh nghiệp? Với doanh nghiệp nhà nước, thì cổ phần hóa chỉ là những biện pháp sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, làm thay đổi về chất của khối doanh nghiệp nhà nước nhờ vào việc hình thành các doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, cũng như...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!