HomeSF blog

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.
05/02/2022
THƯ MỜI HỢP TÁC: Chuyên gia Phát triển Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ứng viên: Tìm kiếm, đánh giá, đàm phán và chọn lọc đối tác là ngân hàng thương mại trong việc hợp tác tài trợ tài chính (tín chấp) dành cho các khách hàng hiện hữu của ngân hàng (là doanh nghiệp SME lĩnh vực nông nghiệp) sử dụng các dịch vụ tư vấn...

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) Tác giả Bằng độc quyền sáng chế: Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu là lõi ngô. Tác giả Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Thiết bị hóa khí liên tục có bộ phận hồi lưu nhiệt thải sử dụng các phụ phẩm...

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) 2019: Giải Đặc biệt, Triển lãm Quốc tế về Sáng tạo khoa học công nghệ tại Seoul Hàn Quốc. 2019: Huy chương vàng/Giải vàng, Triển lãm Quốc tế về Sáng tạo khoa học công nghệ tại Seoul Hàn Quốc 2019: Giải Nhất, Giải thưởng Sáng tạo khoa học –...

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) 2018: Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier. 2017: Theoretical and Experimantal Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer. 2009: Experimental Investigations of Extracted Rapeseed Combustion Emissions in a Small Scale Stationary Fluidized Bed Combustor. 2008: The Present...

25/11/2021
Tái cấu trúc & Vực dậy doanh nghiệp

Doanh nghiệp, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển luôn phải đối đầu với những rủi ro không chỉ từ môi trường kinh doanh. Vấn đề quản trị doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lèo lái “Con thuyền doanh nghiệp” vượt sóng dữ, và nếu không được quản...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!