Thông báoTHÔNG BÁO: Cơ hội Phát triển dành cho các Start-up Công nghệ

09/12/2021by SF Admin0

Trong Tư duy và Quan điểm mới về phát triển, trong giai đoạn từ năm 2022 – 2026, Strategic Foresight tập trung nguồn lực tư vấn và hỗ trợ phát triển dành cho các doanh nghiệp/dự án đầu tư quy mô vừa và lớn trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp, phù hợp với tư duy mới về kinh tế nông nghiệp và quan điểm về mô hình “hệ sinh thái nông nghiệp chất lượng cao” của Strategic Foresight, bao gồm:

  • Sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo mô hình phát triển bền vững
  • Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
  • Chiến lược phát triển tập trung vào chuỗi giá trị ngành và chuỗi cung ứng toàn cầu

Strategic Foresight rất quan tâm & mong muốn hỗ trợ phát triển dành cho các Startup công nghệ chuyên sâu về Kinh tế số Nông nghiệp & Chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam sau đây:

❶ Startup (AI, bigdata) chuyên về khai thác kho dữ liệu lớn, số hóa số liệu thô của các dự án đầu tư thành hệ cơ sở dữ liệu dạng thức mới trong các ngành nông nghiệp – công nghiệp sau đây:

    • Dự án ngành phân bón hữu cơ
    • Dự án ngành công nghệ điều khiển
    • Dự án ngành công nghệ sinh học
    • Dự án ngành trồng trọt
    • Dự án ngành kỹ thuật động lực
    • Dự án ngành chế biến thực phẩm
    • Dự án ngành logistic
    • Dự án ngành phân phối
    • Dự án ngành dịch vụ nông nghiệp

❷ Startup chuyên về xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư

❸ Startup chuyên về quản lý, giám sát, truy xuất & xác thực chuỗi cung ứng (AI, Blockchain, IoT):

    • Sản xuất & chế biến
    • Logistic & phân phối
    • Bán lẻ & người tiêu dùng

Các Startup đạt chuẩn & được lựa chọn sẽ được ký HỢP ĐỒNG ƯƠM TẠO hoặc HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ và nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ Strategic Foresight, được tham gia trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu & phát triển giải pháp (số) nền tảng & toàn diện dành cho các dự án nông nghiệp & chuỗi giá trị nông nghiệp của do Strategic Foresight phát triển. Thông qua việc tích hợp giải pháp công nghệ của mình vào các dự án thực tế của Strategic Foresight, các Startup rất dễ thành công trong các chiến dịch huy động nguồn vốn quốc tế cho doanh nghiệp của mình với sự hỗ trợ của các Chuyên gia hàng đầu của Strategic Foresight.

Doanh nhân khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ quan tâm xin vui lòng gởi Thư giới thiệu & Hồ sơ năng lực (file mềm) về cho Ban dự án qua email:

  • gabuffbsi@gmail.com
  • bio.dof@gmail.com

Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2022

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!