Truyền thông & sự kiệnTHƯ MỜI THAM GIA DỰ ÁN “Hỗ trợ Doanh nghiệp Khởi nghiệp có tính Đổi mới Sáng tạo”

03/12/2021by SF Admin0

Dự án ADB Ventures do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ Dự án, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là nhà tài trợ. Dự án sẽ cung cấp các hoạt động hỗ trợ năng lực và tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có ảnh hưởng tốt đối với xã hội, giai đoạn đầu mỗi doanh nghiệp có thể nhận hỗ trợ tối đa 200.000 USD và có thể nhận đầu tư từ ADB sau khi đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Dự án nhằm giúp các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm tại thị trường Việt Nam và thị trường các quốc gia thành viên khác của ADB thông qua các khoản hỗ trợ kỹ thuật, qua đó giảm một phần rủi ro thị trường đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển các giải pháp tạo ra sự thay đổi tích cực đến biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, góp phần giúp Việt Nam và các quốc gia thành viên khác của ADB đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Yêu cầu với Doanh nghiệp/HTX tham gia nộp hồ sơ

  1. Doanh nghiệp, HTX đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng tốt.
  2. Hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên của dự án: công nghệ nông nghiệp (agritech), công nghệ làm sạch (cleantech), công nghệ y tế (healthtech), công nghệ tài chính (fintech).
  3. Có tác động tốt đến xã hội, môi trường, thoả mãn các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Quy trình nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ sẽ phân làm nhiều đợt:

  • Đợt 1 hết hạn ngày 15/12/2021,
  • Đợt 2 sẽ hết hạn ngày 15/3/2022

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nếu doanh nghiệp có vướng mắc xin liên hệ với:

  • Bà Phan Thị Quỳnh Vân (Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
  • Số điện thoại: 03.940.940.26
  • Email: vanptq.nic@gmail.com

 

Chi tiết tại: Dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (ADB Ventures) (nic.gov.vn)

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!