HomeThu xếp tài chính & Phát triển nguồn vốn

Strategic Foresight không phải Quỹ đầu tư, Strategic Foresight là trung gian tư vấn thu xếp tài chính & tư vấn phát triển nguồn vốn chuyên nghiệp & đáng tin cậy dành cho các Doanh nghiệp hoặc Dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm VỐN ĐẦU TƯ & TÀI TRỢ TÀI CHÍNH trong nước & quốc tế.
https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/05/img-service-06.jpg
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thu xếp Tài chính

Dịch vụ tư vấn thu xếp vốn/thu xếp tài chính của chúng tôi rất linh hoạt theo "khẩu vị rủi ro" của Nhà đầu tư/Tổ chức tài chính, nhưng luôn đảm bảo phù hợp với triết lý kinh doanh & chiến lược hợp tác đầu tư của Doanh nghiệp khách hàng.
Chúng tôi hợp tác với ai ?

Chúng tôi hợp tác cung cấp dịch vụ tư vấn liên kết với các Đối tác hàng đầu Việt Nam về dịch vụ ngân hàng đầu tư, bao gồm các dịch vụ tư vấn M&A, huy động vốn, đầu tư vốn tư nhân & tái cấu trúc doanh nghiệp.

Chúng tôi hợp tác với các Đối tác trong Mạng lưới chuyên gia tư vấn độc lập của Strategic Foresight nhằm thúc đẩy các hoạt động tư vấn thu xếp tài chính dành cho các dự án đầu tư mới lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, chúng tôi cũng trực tiếp tiếp cận & mời gọi các Quỹ đầu tư/Tổ chức tài chính trong và ngoài nước tham gia đầu tư hoặc tài trợ tài chính vào các dự án trong danh mục đầu tư do Strategic Foresight phát triển, đặc biệt đối với các dự án đầu tư theo mô hình Series, Complex & Mega.

Khách hàng mục tiêu của chúng tôi

Khách hàng mục tiêu của Strategic Foresight bao gồm (nhưng không giới hạn) các ngành liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp sau đây:

  • Ngành phân bón hữu cơ
  • Ngành công nghệ 4.0
  • Ngành công nghệ điều khiển
  • Ngành công nghệ sinh học
  • Ngành trồng trọt
  • Ngành kỹ thuật động lực
  • Ngành chế biến thực phẩm
  • Ngành sản xuất sản phẩm GTGT
  • Ngành logistic
  • Ngành phân phối
  • Ngành dịch vụ nông nghiệp
  • Ngành môi trường
  • Ngành sức khỏe & du lịch nghỉ dưỡng
Vấn đề của bạn là gì ?
 • Pháp lý dự án đầu tư ?
 • Ngân hàng bảo lãnh ?
 • Đất xây dựng nhà máy ?
 • Vùng nguyên liệu dành cho dự án ?
 • Công nghệ & chuyển giao công nghệ ?
 • Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư ?
 • Đơn vị tư vấn phát triển dự án đầu tư ?
Mục tiêu của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi ?

Với mong muốn được phục vụ tốt nhất cho Khách hàng của mình, chúng tôi đề nghị Quý khách hàng khi quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi nên xác định rõ các yêu cầu cụ thể cần phải có khi các bên tiến hành ký hợp đồng tư vấn, cụ thể như sau:

 1. Phạm vi & lộ trình thực hiện
 2. Phí dịch vụ & phương thức thanh toán
 3. Quyền & nghĩa vụ của các bên
 4. Điều khoản về bảo mật & không xâm phạm
 5. Hiệu lực hợp đồng & chấm dứt hợp đồng
 6. Giải quyết tranh chấp & bồi thường
Bạn đã sẵn sàng trình bày với Nhà đầu tư/Tổ chức tài chính chưa ?

Để cuộc họp chính thức với Nhà đầu tư/Tổ chức tài chính được thành công, bạn phải chắc chắn mình đã dành đủ thời gian cần thiết để chuẩn bị cho 3 nhiêm vụ quan trọng sau đây:

 1. Chuẩn bị nhân sự
 2. Chuẩn bị tài liệu trình bày & hồ sơ dự án
 3. Chuẩn bị nội dung thuyết trình, bao gồm:
  • Chứng mình được tính khả thi về mặt kỹ thuật – công nghệ
  • Chứng mình được tính khả thi về mặt kinh tế & đầu tư
  • Chứng mình được tính khả thi về mặt pháp lý
  • Chứng mình được tính khả thi trong triển khai xây dựng dự án
  • Chứng mình được tính khả thi về tiến độ hoàn thành dự án
Hồ sơ huy động vốn cho dự án đầu tư cơ bản cần những gì ?

I- BÁO CÁO KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • Luận chứng Kinh tế – Kỹ thuật
  • Thuyết minh về công nghệ
  • Dự toán đầu tư & kế hoạch tài chính

II- HỒ SƠ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Điều lệ Công ty
  • Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc
  • Nghi quyết HĐQT về việc huy động vốn
  • Xác nhận nghĩa vụ thuế từ cơ quan Thuế
  • Xác nhận nghĩa vụ nợ từ Ngân hàng

III- HỒ SƠ PHÁP LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • Quyết định chủ trương đầu tư
  • Giấy chứng nhận đầu tư
  • Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy
  • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Giấy phép xây dựng
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Bản vẽ quy hoạch tổng thể 1/500
  • Bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công của dự án

IV- PHỤ LỤC

  • Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất
  • Hình ảnh của doanh nghiệp & hiện trạng của dự án
  • Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công và lắp đặt
  • Dự toán chi tiết xây dựng cơ bản
Gieo
niềm tin
Gặt
thành công
Chiến lược dài hạn
Trọng tâm nông nghiệp
Nhân sự chuyên nghiệp

Chiến lược
Phát triển nguồn vốn

Các dự án đầu tư quy mô lớn lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhu cầu vốn đầu tư chiến lược dành cho phát triển doanh nghiệp, và nhu cầu đối với các công cụ tài chính dài hạn khác nhau nhằm mục đích tái cấu trúc & vực dậy những doanh nghiệp tốt đã thúc đẩy chúng tôi xây dựng chiến lược & một kế hoạch phát triển Nguồn quỹ chuyên cho lĩnh vực nông nghiệp.
What makes your business plans so special?

Most importantly, they work. In a world in which fewer than 1 in 250 business plans ever raise venture capital, we are happy to report that about half of our plans have raised capital, and a good portion of the rest resulted in an acquisition or currently have commitments for investment from prior round investors. Each plan is handcrafted to reflect the client’s specific circumstances, yet share attributes that investors find appealing.

What makes your financial projections special?

Balance sheets that balance. Cash flows, income statements, and balance sheets that tie together (you’d be surprised by how many consultants who don’t get the basics right). Fully assumption-driven, so that you can do what-if analyses. Depending on your needs, we can include a lot of very sophisticated features – learn more about our financial projections here.

How does the process work?

Every situation is unique. However, some fairly common steps include the following:

 • Initial discussion to understand your basic needs.
 • Review your existing materials (draft business plans, financials, market research, competitor research, etc.).
 • Follow-up discussion to clarify details and agree upon the scope and fees for the project.
 • Several in-depth discussions to better understand the details, develop strategies, and agree on all major elements of the business plan and financial model.
 • Conduct additional research, as needed.
 • Draft an Investor Presentation and review it with you to ensure that all parties agree on the high-level vision.
 • Draft the Executive Summary and review it with you to ensure that we all agree on the next level of detail.
 • Prepare a draft outline of the business plan for your review.
 • Begin filling in the details on the draft. Obtain and incorporate your feedback.
 • Incorporate your revenue and expense models into the financial model, and explain how it works so that you can take “ownership” of the financials.
 • Finalize all deliverables.
 • Coach you on the best way to deliver the investor presentation and on how to address questions.
 • Provide ongoing support, including making minor updates to the deliverables at no additional charge.

Depending on how we structure the project, you should expect to spend anywhere from 10-30 hours on the process over the course of a typical engagement.

How long does it take?

For a typical engagement, consisting of a business plan, financial forecast, and investor presentation, the typical time to completion is 6-8 weeks, as illustrated below. The actual time can be influenced by the quality of your existing materials, the level of your participation, the complexity of your market and business model, and our current workload.

Can you work any faster?

Yes, but we may need to charge a “rush” fee. We typically work on multiple projects at any point in time, and rush projects can strain our schedules or inconvenience other clients.

Will you agree with everything I say?

Only if you’re always right. One of our jobs is to help you avoid mistakes. We’ll challenge your ideas and assumptions so that you’ll be ready for the tough questions when you meet with investors.

https://sf-consultants.net/wp-content/uploads/2020/04/img-expert-guidance.jpg
Trụ sở
Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q1, Tp.HCM, Việt Nam
VPĐD
Email
contact@sf-consultants.net
gabuffbsi@gmail.com
Điện thoại
0398 160473
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!